Studievertraging opgelopen?

Ongeacht de oorzaak van de opgelopen studievertraging is het belangrijk dat je altijd informatie inwint bij de onderwijsinstelling waaraan je studeert.

Is je studievertraging veroorzaakt door bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld door ziekte, dan kun je mogelijk aanspraak maken op een extra studiebeurs. Dit verschilt uiteraard per school of universiteit.

Voorwaarden waar je aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor deze extra financiële ondersteuning:

  • Recht hebt op studiefinanciering
  • Je staat ingeschreven bij een hbo-instelling of universiteit
  • Er is sprake van studievertraging
  • De studievertraging is veroorzaakt door bijzondere omstandigheden. Onder meer ziekte, zwangerschap of het bekleden van een bestuursfunctie worden beschouwd als bijzondere omstandigheden.

Rechtsbescherming

Wanneer je het oneens bent met een besluit van de onderwijsinstelling waaraan je studeert, dan kun je hiertegen in beroep gaan. Dit is de zogenaamde rechtsbescherming voor studenten. Wanneer je officieel bezwaar maakt tegen een besluit van je school of universiteit, dan moet een onafhankelijk orgaan een oordeel vellen over het geschil. Iedere onderwijsinstelling is verplicht om een dergelijke geschillencommissie in te stellen. Tevens zijn onderwijsinstellingen wettelijk verplicht om bij ieder besluit duidelijk aan te geven hoe en binnen welke termijn je bezwaar kunt maken.