Waarom rechtsbijstand naast andere verzekeringen?

Ook al vergoeden uw andere verzekeringen de door u opgelopen schade, het kan u dan toch in sommige gevallen uw opgebouwde schadevrije jaren (bonus malus) en/of uw eigen risico kosten. Ook dit is schade.

Schade verhalen op de veroorzaker

Wanneer aantoonbaar is dat een ander verantwoordelijk is voor de door u geleden schade kunt u (met behulp van uw rechtsbijstandverzekering) hem of haar aansprakelijk stellen. Wordt u in het gelijk gesteld, dan kunt u de geleden schade op de veroorzaker verhalen. U bespaart dan uw eigen risico en u verliest geen opgebouwde schadevrije jaren.

Juridische verdediging

Daarnaast kan het natuurlijk ook zijn dat een andere partij u (al dan niet terecht) aansprakelijk stelt in een geschil. Wilt u zich juridisch goed kunnen verdedigen, dan kan een juiste rechtsbijstandverzekering goed van pas komen.