Win Juridisch advies in

Als het onverhoopt niet mogelijk is om in samenspraak met de verkoper zelf tot een goede oplossing te komen, dan kunt u ervoor kiezen om juridisch advies in te winnen.

Zelfs als uit de kleine lettertjes van de overeenkomst blijkt dat u als koper een verkeerde verwachting had van een aankoop, kan het nog zinvol zijn om u juridisch te laten voorlichten. Over de voorwaarden van een overeenkomst kan in veel gevallen nog gediscussieerd worden.

Het kan namelijk zijn dat u als koper op het moment van het sluiten van de overeenkomst, onvoldoende geïnformeerd bent over de consequenties van het sluiten van de betreffende overeenkomst.

Meer informatie?

Wilt u meer juridisch advies inwinnen? Dan kunt u onder meer terecht bij:

  • De consumentenbond (alleen voor leden) (070) 445 45 45)
  • Het Juridisch Loket (0900 8020, €0,10 per minuut). Dit is een door de overheid gesteunde instelling waar iedere burger terecht kan voor gratis en onafhankelijk juridisch advies. Kijk op de website van het Juridisch Loket voor meer informatie of maak een afspraak bij een van de 30 vestigingen in Nederland.
  • De Jurofoon (0900 1411) is de particuliere evenknie van het Juridisch Loket. Iedereen kan hier terecht voor juridisch advies en betaalt hiervoor €0.80 per minuut met een maximumbedrag van €40,- per gesprek. NB: Sommige verzekeraars bieden dezelfde telefonische dienst. Bijvoorbeeld verzekeraar DAS: daar kunt u op dezelfde wijze en tegen het zelfde tarief informatie inwinnen.

Let op: Informeer altijd bij de verkopende partij of er een interne procedure bestaat voor het indienen van klachten. Indien het betreffende bedrijf inderdaad een vaste klachtenprocedure hanteert dan is dit vaak ook terug te vinden op de website.

Het is van groot belang dat u de eventuele klachtenprocedure goed leest en u zich aan de regels houdt die in de procedure beschreven staan. Doet u dit niet, dan bestaat de kans dat er voor u problemen ontstaan wanneer u daadwerkelijk verdere juridische stappen wilt ondernemen.