Campuscontract

Een campuscontract is een huurovereenkomst die direct is gekoppeld aan een inschrijving bij een onderwijsinstelling. Dit houdt in dat wanneer je je uitschrijft als student bij je onderwijsinstelling, dat dan je huurovereenkomst ook beëindigd wordt.

Rechtsgeldigheid campuscontract

In artikel 7:274 lid 4 BW staat de rechtsgeldigheid van een campuscontract beschreven. Er staat onder meer het volgende in:

  • De geldigheid van je huurcontract is gekoppeld aan je inschrijving bij de je onderwijsinstelling. Bij uitschrijving eindigt ook je huurovereenkomst.
  • De verhuurder mag jaarlijks controleren of de huurder nog daadwerkelijk staat ingeschreven bij de onderwijsinstelling. Hiervoor mag de verhuurder jou als huurder om een bewijs van inschrijving vragen.
  • De huurder heeft altijd maximaal drie maanden de tijd om een bewijs van inschrijving te overhandigen vanaf het moment dat de verhuurder daar om vraagt.
  • Kun je als huurder geen bewijs van inschrijving overhandigen, dan heeft de verhuurder het recht om de huuroverenkomst te beëindigen. In dit geval dient de verhuurder zich wel te houden aan de wettelijke opzegtermijn. Afhankelijk van je woonduur in varieert deze opzegtermijn van minimaal drie, tot maximaal zes maanden.
  • Wanneer de verhuurder de huurovereenkomst wil beëindigen omdat je niet (meer) kunt aantonen dat je ingeschreven staat bij een onderwijsinstelling en jij werkt hier niet aan mee, dan kan de verhuurder besluiten om naar de rechter te stappen. Indien de rechter de verhuurder dan in het gelijk stelt, dan zullen de kosten op jou als huurder worden verhaald.

Tip: Er is alleen sprake van een campuscontract als in het huurcontract expliciet vermeld staat dat de woonruimte na het beëindigen van de huurovereenkomst opnieuw aan een student verhuurd zal worden. Is deze bepaling niet terug te vinden in het huurcontract, dan is er technisch gezien geen sprake van een campuscontract. In dit geval kan een verhuurder het ontbreken van een bewijs van inschrijving aan een onderwijsinstelling niet als reden aandragen om de huurovereenkomst te beëindigen.