Herziening stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand

De vraag naar rechtspraak (en daardoor ook rechtsbijstand) is in de afgelopen jaren in Nederland flink toegenomen. Door de individualisering in de maatschappij wordt bij een geschil steeds sneller gekozen voor een gang naar de rechtbank en steeds minder voor het zoeken naar een oplossing door overleg zonder juridische stappen.

Grotere kans op conflicten

Daarnaast is de samenleving als geheel complexer geworden, wat de kans op conflicten heeft vergroot. Ook de kosten zijn enorm toegenomen wat mede tot gevolg heeft dat het stelsel voor gesubsidieerde rechtsbijstand onder druk is komen te staan.

Om te voorkomen dat gesubsidieerde rechtsbijstand in de toekomst onbetaalbaar wordt, heeft de overheid enige tijd geleden besloten om het systeem te herzien. Deze herziening is tot uitvoering gebracht via het Programma Rechtsbijstand en Geschiloplossing. De eerste aangepaste regels van dit programma zijn in 2009 reeds in werking getreden.

Stimuleren van alternatieven

Met de herziening van het stelsel voor gesubsidieerde rechtsbijstand wil de overheid mensen stimuleren om niet direct naar een advocaat en/of de rechtbank te stappen, maar ook alternatieven te overwegen.

Met het inschakelen van mediators, Juridische Loketten en andere rechtshulpverleners is het in veel gevallen mogelijk om op een snellere en goedkopere manier tot een oplossing te komen. Daarnaast wil de overheid voorkomen dat mensen het vinden van een oplossing voor een conflict te snel volledig uit handen geven aan een advocaat of rechter.

Met de nieuwe regels ligt de verantwoordelijkheid voor het vinden van een acceptabele oplossing in de eerste instantie bij de betrokken partijen zelf.

Recht blijft bestaan

Hoewel de nieuwe regels zijn opgesteld om een flinke kostenbesparing te realiseren, en daardoor de gesubsidieerde rechtsbijstand betaalbaar te houden, blijft het recht bestaan om een conflict via het recht (d.w.z. via een advocaat en/of een rechter) op te lossen.

Wie ervoor kiest om geen gebruik te maken van alternatieve trajecten, dient er echter rekening mee te houden dat hij of zij in het nieuwe systeem een groter deel van de rechtshulp zelf zal moeten betalen.

Voor meer informatie over gesubsidieerde rechtsbijstand en alternatieven voor een oplossing via het recht kunt u terecht op de website van de Rijksoverheid of op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.