Opzeggen contract / arbeidsovereenkomst

Download deze brief

Onderstaand treft u een tekst van het Rechtsbijstandverzekering Informatie Centrum (R.I.C.) voor het opstellen voor een brief ‘Opzeggen contract / arbeidsovereenkomst’. Deze tekst is bedoeld als voorbeeld. Door de brief aan te vullen met uw persoonlijke gegevens kunt u de brief passend maken voor uw eigen situatie.

De voorbeeldbrief is slechts bedoeld ter ondersteuning van het opstellen van uw eigen brief. Aan de inhoud van de voorbeeldbrieven op rechtsbijstandverzekering.com kunnen geen rechten worden ontleend.

De brief dient u aangetekend én per gewone post te versturen. Het is raadzaam een kopie voor uzelf te bewaren.


[Eigen naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[Naam werkgever]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]

[Plaats, datum]
Betreft: beëindiging arbeidsovereenkomst of arbeidscontract

Geachte heer/ mevrouw,

Door middel van deze brief wil ik u mededelen dat ik mijn arbeidsovereenkomst met [naam bedrijf] wens te beëindigen, omdat [reden]

Voorbeelden van redenen:

  • Ik een andere baan heb gevonden.
  • Ik mij niet kan vinden in de wijzigingen binnen het interne beleid.

 

In overeenstemming met de afgesproken opzegtermijn van [tijd] leg ik per [datum] mijn functie neer. Daarmee treed ik per [datum] uit dienst.

Hierbij verzeker ik u dat alle lopende zaken voorafgaand aan mijn vertrek zullen worden afgehandeld en dat ik mijn functietaken over zal dragen aan [collega’s/ eventuele vervangers].

Ik heb de samenwerking tussen mijzelf en het bedrijf, alsmede mijn collega’s, altijd als zeer prettig beschouwd. [Eventueel een kort stukje over de samenwerking] Ik wens [naam bedrijf] daarom ook veel succes in de toekomst.

Graag ontvang ik binnen 10 werkdagen een bevestiging van ontvangst, alsmede alle afsluitende informatie die benodigd is voor het beëindigen van mijn arbeidsovereenkomst.

Met vriendelijke groet,

[Naam]
[Handtekening]