Kapitaal vennootschappen

Op deze pagina worden de verschillende kapitaal vennootschappen behandeld.

Besloten vennootschap (bv)

Een belangrijk voordeel van een bv is dat deze ook geldt als rechtspersoon. U bent als ondernemer in principe niet persoonlijk (met uw privévermogen) verantwoordelijk voor eventuele schulden, maar de verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de bv.

Het is mogelijk om met meerdere personen een bv op te richten, maar het kan ook alleen. Het kapitaal van de onderneming is verdeeld in aandelen. U bent zelf als directeur in dienst van de bv en u handelt uit naam van het bedrijf. De directie geeft leiding aan het bedrijf, maar de aandeelhouders zijn uiteindelijk de hoogste macht.

Voorwaarden om een bv op te richten

  • U heeft een notariële akte met daarin de staten. De notaris controleert de juridische aspecten van de akte.
  • U stort minimaal € 0,01 in de bv.
  • U schrijft de bv in bij in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Wanneer u wél persoonlijk aansprakelijk bent

Hoewel u met een bv in principe niet persoonlijk aansprakelijk bent voor schulden van het bedrijf, zijn er omstandigheden waarbij u toch persoonlijk aansprakelijk kunt zijn. Bijvoorbeeld in de volgende situaties.

  • Als u niet op tijd aan de Belastingdienst meldt dat u de premies en belastingen niet kunt betalen.
  • Als u de premies en belastingen niet kunt betalen wegens onbehoorlijk bestuur, in de 3 jaar voordat u dit aan de Belastingdienst heeft gemeld.
  • Als de bv failliet gaat wegens onbehoorlijk bestuur in de laatste 3 jaar. Onder onbehoorlijk bestuur kan bijvoorbeeld het niet deponeren van jaarstukken vallen.
  • Als u te zware contracten bent aangegaan, waarbij u wist of kon voorzien dat uw bv hier niet aan zou kunnen voldoen.

Deponeren van jaarstukken

Een bv moet jaarstukken opstellen en inleveren bij de Kamer van Koophandel. De manier waarop dit dient te geschieden is afhankelijk van de omvang en grootte van het bedrijf.

Naamloze vennootschap (nv)

Net als bij een besloten vennootschap (bv), is ook een naamloze vennootschap (nv) een rechtspersoon. Dit betekent dat niet u, maar de nv in de meeste gevallen aansprakelijk is voor eventuele schulden.

Ook bij een nv is het kapitaal verdeeld in aandelen. Echter kunnen deze aandelen in tegenstelling tot de aandelen van een bv overdraagbaar worden uitgegeven en verhandeld worden op de beurs. Dit soort aandelen worden ook wel ‘aandelen aan toonder’ genoemd.

Voorwaarden voor oprichting, aansprakelijkheid en het deponeren van jaarstukken

Voor het oprichten van een nv gelden nagenoeg dezelfde eisen als voor het oprichten van een bv. Het minimumkapitaal dat in de nv moet worden gestort is echter € 45.000,-. Qua aansprakelijkheid gelden dezelfde regels als voor een bv.

Net als bij een bv moet een nv jaarstukken opstellen en inleveren bij de Kamer van Koophandel. De manier waarop dit dient te geschieden afhankelijk van de omvang en grootte van het bedrijf.