De eenmanszaak

De meeste ondernemers kiezen voor deze rechtsvorm, omdat deze makkelijk is op te richten en meestal ook fiscaal aantrekkelijker is dan andere rechtsvormen. Het is doorgaans mogelijk om met een eenmanszaak personeel aan te nemen. De term eenmanszaak zegt iets over de rechtsvorm en niet over het aantal personeelsleden binnen de onderneming.

Natuurlijk persoon

Een eenmanszaak bestaat uit een natuurlijk persoon (de ondernemer) die de onderneming tot stand heeft gebracht. De besluitvorming binnen de eenmanszaak wordt volledig door de ondernemer bepaald en hij of zij is met zijn gehele privévermogen aansprakelijk voor alle rechtshandelingen die worden verricht.

Een eenmanszaak oprichten

Om een eenmanszaak op te richten dient u zich in te schrijven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). Het is niet mogelijk om meerdere eenmanszaken op te richten, maar u kunt wel verschillende activiteiten, handelsnamen en vestigingen hebben.

Belastingen (en zelfstandigenaftrek)

Als eigenaar van een eenmanszaak betaalt u inkomstenbelasting over de winst uit uw onderneming. Hiervoor gelden de tarieven voor ‘belastbaar inkomen uit werk en woning’ (box 1).

Indien u per kalenderjaar tenminste 1225 uur arbeid voor uw onderneming verricht, heeft u recht op zelfstandigenaftrek. Als de Belastingdienst u als ondernemer erkent, heeft u ook het recht op bepaalde belastingvoordelen zoals de mkb-winstvrijstelling.

Aansprakelijkheid en de eenmanszaak

Als eigenaar van een eenmanszaak bent u aansprakelijk voor alle handelingen en financiën. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen het bedrijfsvermogen en uw privévermogen. Indien u schuldeisers heeft, mogen deze ook aanspraak maken op uw privévermogen.

Het is belangrijk dat u zich, voor het starten van een eenmanszaak, goed laat adviseren. Denk ook na over het feit dat er aanspraak kan worden gemaakt op het vermogen van uw partner als u ‘in gemeenschap van goederen’ bent getrouwd. Dit kan worden voorkomen door gebruik te maken van huwelijkse voorwaarden.

Sociale zekerheid en verzekeringen

Omdat u geen werknemer bent, kunt u geen gebruik maken van de Ziektewet , WW of WIA. Het is daarom verstandig om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Om ziektekosten te dekken is het verplicht om een basisverzekering te hebben. De premie betaalt u via uw belastingaangifte en uw ziektekostenverzekeraar.

Als eigenaar van een eenmanszaak betaalt u premies voor volksverzekeringen, waardoor u tevens recht heeft op AOW (algemene ouderdomswet). Let wel op dat dit een minimum inkomen betreft. Een aanvullend pensioen moet u zelf verzorgen.