Vakbond

Wanneer u zich oriënteert op de mogelijkheden voor het verkrijgen van juridisch advies en/of praktische rechtsbijstand, dan kan het de moeite waard zijn om ook eens te informeren bij uw vakbond. Uw vakbond kan u namelijk (afhankelijk van de aard van het conflict) mogelijk van de benodigde rechtshulp voorzien.

Rechtshulp inbegrepen

Traditiegetrouw helpen vakbonden hun leden bij geschillen die voortkomen uit problemen op het gebied van werk en inkomen door het verstrekken van praktische rechtsbijstand en juridisch advies. Deze specifieke rechtsbijstandverzekering is doorgaans voor alle betalende vakbondsleden beschikbaar, aangezien dit in de meeste gevallen bij het lidmaatschap hoort. Dit betekent overigens wel dat de gezinsleden van vakbondsleden niet automatisch zijn meeverzekerd. Wanneer werkende gezinsleden ook aanspraak willen kunnen maken op rechtsbijstand en juridisch advies bij arbeidsconflicten, dan zullen zij zelf apart lid moeten worden van de betreffende vakbond.

Aanvullende rechtsbijstandverzekering goedkoper

Steeds meer vakbonden bieden ook de mogelijkheid aan om via hen een aanvullende rechtsbijstandverzekering te regelen voor niet-arbeid gerelateerde zaken. Er kan in de meeste gevallen dan ook gekozen worden voor een gezinsrechtsbijstandverzekering.

Let op: Deze aanvullende (gezins-)rechtsbijstandverzekering regelt u weliswaar via uw vakbond, maar u sluit de verzekering in de meeste gevallen niet direct bij uw vakbond af. De meeste vakbonden bieden namelijk nog steeds alleen dekking voor rechtsbijstand op de terreinen arbeid en inkomen. De afgesloten gezinsrechtsbijstandverzekeringen worden door de vakbonden ondergebracht bij een externe verzekeringspartij.

Een rechtsbijstandverzekering afsluiten voor niet-arbeid gerelateerde zaken via uw vakbond is hierdoor vaak wel goedkoper. U betaalt namelijk niet voor de module arbeid en inkomen, aangezien dit reeds is gedekt via uw lidmaatschap bij de vakbond. Dit houdt dus in dat u voor aanspraak op rechtsbijstand bij niet-arbeid gerelateerde geschillen contact opneemt met de (externe) verzekeraar waarmee uw vakbond zaken doet. Voor conflicten die wel betrekking hebben op arbeid en inkomen neemt u direct contact op met de vakbond.

Lees hier meer over de verschillende vakbonden.