Huurrecht

Als huurder kunt u een beroep doen op het huurrecht. Het huurrecht stelt een aantal wettelijk bepaalde plichten aan zowel de huurder als de verhuurder. Deze plichten worden het regelend recht genoemd, en zijn van kracht wanneer er onderling geen afwijkende regels zijn afgesproken.

Toepassing van het huurrecht

Het huurrecht is van toepassing op de huur van huurobjecten, zoals bijvoorbeeld een woning. De regels die van toepassing zijn kunnen per huurobject verschillen. Naast het huurrecht zijn er ook enkele wetten en regels die betrekking hebben op specifieke onderdelen van het huurrecht, zoals het Besluit servicekosten, Besluit woonruimte en de Huurprijzen woonruimte.

Rechtsbijstandsverzekering vergelijken

Indien u het gevoel heeft dat uw rechten in het geding komen door de verhuurder, dan kunt u rechtsbijstand aanvragen. Deze rechtsbijstand wordt volledig vergoed door een rechtsbijstandsverzekeraar, mits hiervoor een polis is afgesloten.

Voor rechtsbijstand op het gebied van wonen, dient de polis een dekking te hebben voor de module ‘wonen’. Bij het afsluiten van een rechtsbijstandverzekering kunt u aangeven voor welke modules u zich wenst te verzekeren.

Rechtsbijstandsverzekeringen hebben niet allemaal dezelfde dekking. Bovendien kunnen de kosten van een rechtsbijstandsverzekering flink verschillen per verzekeraar. Het voordeel van een rechtsbijstandsverzekering vergelijken is dat u een polis kunt kiezen die het best bij uw situatie past.

Door u te verzekeren voor rechtsbijstand op het gebied van wonen, kunt u een hoop geld besparen. De kosten van een advocaat kunnen namelijk al snel oplopen tot enkele honderden euro’s per uur. Tel daarbij op een eventuele gang naar de rechter, waardoor de kosten kunnen nog verder oplopen.

Meer over huurrecht