Gesubsidieerde bijstand

In Nederland is vastgesteld dat inkomen of vermogen geen belemmering mag zijn van het krijgen van rechtsbijstand. Daarom is het mogelijk een aanvraag tot gesubsidieerde rechtsbijstand te doen.

Afhankelijk van uw inkomen en vermogen kunt u een vergoeding tot rechtsbijstand krijgen. U betaalt dan wel altijd een eigen bijdrage. De Raad van Rechtsbijstand bepaalt vervolgens hoeveel subsidie u krijgt voor rechtsbijstand.

Stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand

Met het nieuwe stelsel voor gesubsidieerde rechtsbijstand is de eigen bijdrage ook gestegen. Dit omdat steeds meer mensen de afgelopen jaren rechtsbijstand hebben aangevraagd. Bij een geschil wordt sneller gekozen om het via de rechter op te lossen in plaats van het geschil onderling op te lossen. Naar aanleiding hiervan is het stelsel voor gesubsidieerde rechtsbijstand herzien.

Afhankelijk van inkomen en vermogen dient er een bepaalde eigen bijdrage te worden betaald. In 2012 is vastgesteld dat mensen die zich in box 3 van de belastingschijven bevinden, geen subsidie voor rechtsbijstand ontvangen. De kosten voor rechtsbijstand komen dan voor eigen rekening. In een dergelijk geval is het daarom nuttig een rechtsbijstandverzekering af te sluiten om de kosten te drukken.

Meer over gesubsidieerde bijstand