Verkeersrechtsbijstandverzekering

Het is een veelvoorkomende misvatting dat een verkeersrechtsbijstandverzekering alleen van nut zou zijn voor automobilisten. Het doel van een rechtsbijstandverzekering voor verkeer is namelijk dat u kunt rekenen op rechtshulp in het geval u door schuld van een ander schade lijdt in het verkeer. Dit geldt ongeacht of u aan het verkeer deelneemt als bestuurder van een auto, scooter, fiets of zelfs als voetganger.

Ook in het buitenland

Maar een verkeersrechtsbijstandverzekering kan u ook helpen wanneer u bijvoorbeeld in het buitenland door problemen in het verkeer te maken krijgt met de locale politie of justitie. En wanneer een ongeval in het verkeer aantoonbaar te wijten is aan een fout van de autofabrikant of -garage, kan uw verkeersrechtsbijstandverzekering voor u van betekenis zijn.

Dekking module ‘verkeer’

Een rechtsbijstandverzekering voor de module Verkeer biedt u dus juridische bijstand bij conflicten die ontstaan tijdens deelname aan het verkeer. Wanneer je schade lijdt in het verkeer door schuld van een andere partij, dan zal uw rechtsbijstandverzekeraar u helpen met het verhalen van de daaruit ontstane schade.

In het geval van problemen tijdens deelname aan het verkeer in het buitenland kan uw verzekeraar in de meeste gevallen helpen met het vinden van een gespecialiseerde jurist ter plaatse. Ook in bij hieruitvolgende (voorlopige) hechtenis of inbeslagname van een voertuig kan uw rechtsbijstandverzekering u helpen.

Let op:

  • Voor juridische hulp in het buitenland is in veel polissen voor de vergoeding een maximumbedrag vastgelegd.
  • Een autoverzekering maakt een verkeersrechtsbijstandverzekering niet per definitie overbodig. Wanneer u bijvoorbeeld alleen W.A.-verzekerd bent kan het voorkomen dat de schade aan uw auto niet door uw verzekeraar op de schuldige partij wordt verhaald. In dat geval kan een verkeersrechtsbijstandverzekering wel uitkomst bieden.
  • Ook in het geval van een cascoverzekering kan een rechtsbijstandverzekering voor verkeer een nuttige aanvulling zijn. Uw cascoverzekering biedt namelijk geen dekking voor letselschade of schade aan goederen die zich op het moment van het ongeluk in de auto bevonden.
  • Zelfs wanneer u een autoverzekering mét verhaalsbijstand hebt afgesloten, kan een verkeersrechtsbijstandverzekering nog steeds het overwegen waard zijn. Hoewel de schade aan uw auto verhaald zal worden, u in de meeste gevallen uw eigen risico terug krijgt en in veel gevallen zelfs de overige zaakschade verhaald word, is de afhandeling van letselschade vaak zeer beperkt. Hiervoor hebt u dan toch een rechtsbijstandverzekering nodig.
  • In tegenstelling tot een autoverzekering beperkt een rechtsbijstandverzekering voor de module verkeer zich qua dekking niet alleen tot geschillen die voortkomen uit een aanrijding.

Verder is het goed om te weten dat op een rechtsbijstandverzekering voor de module verkeer geen wachttijd van toepassing is.