Veelgestelde vragen

Kan ik een rechtsbijstandverzekering afsluiten tijdens een lopend conflict of als ik het vermoeden van een conflict heb?

Veel verzekeraars vragen u tijdens het aanvraagproces of u op dit moment een lopend conflict- of een vermoeden heeft dat er een conflict aan zit te komen. In de verzekeringswereld wordt dit ook wel een “Brandend huis verzekeren” genoemd. Dit is iets wat de verzekeraar ten alle tijden wil voorkomen. In sommige gevallen kunt u alsnog een rechtsbijstandverzekering afsluiten. Het lopende conflict zal dan echter uitgesloten zijn van de dekking.

Verzwijgt u het lopende conflict tegenover uw verzekeraar? In de meeste gevallen komt dit toch uit. Voorbeeld: U heeft een conflict met uw huisbaas. U meldt de zaak en levert bewijsmateriaal aan uit de tijd voordat u de verzekering heeft afgesloten, dan kan de verzekeraar oordelen of u ten tijden van het aanvragen een vermoeden van een conflict had kunnen hebben. Uw zaak zal dan afgewezen worden en u kan dan misschien zelf voor de kosten opdraaien.

Is een rechtsbijstandverzekering gemakkelijk op te zeggen wanneer je deze eenmaal hebt afgesloten?

De verzekeraar bij wie u uw rechtsbijstandverzekering hebt afgesloten is verplicht om u te informeren over de wijze(n) waarop u de verzekering kunt opzeggen. U dient eveneens ruim van te voren geïnformeerd te worden over de datum waarop de afgesloten rechtsbijstandverzekering verlengd zal worden; Per 1 januari 2010 is het namelijk wettelijk niet langer toegestaan dat rechtsbijstandverzekeringen stilzwijgend worden verlengd.

Hoewel de regels voor het afsluiten en opzeggen van een verzekering per verzekeringsmaatschappij kunnen verschillen, is het over het algemeen het gebruik dat een rechtsbijstandverzekering wordt afgesloten voor de duur van één jaar. Wanneer vervolgens de verzekering na dit eerste jaar wordt verlengd, kan in de meeste gevallen vanaf dat moment de rechtsbijstandverzekering per maand worden opgezegd.

Voor rechtsbijstandpolissen die vóór 1 januari 2010 al waren afgesloten geldt dat per 1 maart 2010 ook een opzegtermijn van een maand van toepassing is. NB: Deze maandelijkse opzegging blijft wel gekoppeld aan de vervaldatum van het betreffende contract. Dit betekent dat wanneer de vervaldatum bijvoorbeeld op 1 mei 2010 valt, de mogelijkheid om maandelijks op te zeggen ook pas ingaat op 1 mei 2010 (en dus niet op 1 maart 2010).

Rechtshulp: Wat is dat precies?

Rechtshulp, ook wel juridische bijstand genoemd, betreft de advisering, ondersteuning en dienstverlening op juridisch gebied.

Ik heb een rechtsbijstandverzekering afgesloten; Kan ik nu voor ieder geschil zomaar een rechtszaak starten?

Nee, ook met een rechtsbijstandverzekering kunt u er niet zonder meer van uitgaan dat voor iedere onenigheid een gang naar de rechtbank vergoed wordt. Over het algemeen ligt de beslissing om al dan niet een proces te starten bij de verzekeraar bij wie u uw rechtsbijstandverzekering hebt afgesloten. Hierbij kijkt de verzekeraar onder meer naar de schuldvraag: Staat u in de kwestie volledig in uw recht, of hebt u toch gedeeltelijk schuld? Daarnaast zal de verzekeraar ook altijd de kans op winst en het eventuele financiële belang in de zaak mee laten wegen bij de beslissing om al dan niet te procederen.

NB: Besluit uw verzekeraar uiteindelijk om de zaak inderdaad aanhangig te maken, dan kunt u in de meeste gevallen wel zelf uw juridisch adviseur / advocaat kiezen.

Biedt een rechtsbijstandverzekering onbeperkte vergoeding van juridische kosten?

Nee. De vergoeding van externe kosten (onder meer kosten voor advocaten en overige deskundigen, proceskosten) is in de meeste gevallen aan een maximum gebonden. Welke bedragen voor u van toepassing zijn kunt u terugvinden in de polisvoorwaarden van uw rechtsbijstandverzekering. Kosten die uw verzekeraar zelf maakt met betrekking tot uw zaak worden doorgaans wel volledig vergoed.

Een verzekeraar geeft aan een “franchise” toe te passen bij de rechtsbijstandverzekeringen. Wat betekent dit precies?

De meeste verzekeringsmaatschappijen zullen de kosten voor de juridische ondersteuning bij een geschil alleen vergoeden als blijkt dat het financiële belang van de verzekerde boven een bepaald bedrag uitkomt. De hoogte van dit minimumbedrag verschilt per verzekeraar en verzekering. Dit drempelbedrag noemt men de “franchise”.

NB: Bij verkeersrechtsbijstandverzekeringen wordt meestal geen franchise toegepast. Ook bij strafzaken is in de meeste gevallen voor de vergoeding van juridische ondersteuning geen sprake van een franchise.

Is er bij een rechtsbijstandverzekering ook sprake van een eigen risico?

Afhankelijk van welke rechtsbijstandverzekering u afsluit, kan het inderdaad voorkomen een eigen risico voor u van toepassing is. Dit houdt in dat u (altijd of alleen in bepaalde gevallen) een eigen bijdrage dient te betalen voor juridische ondersteuning. De meeste verzekeraars hanteren alleen een eigen risico wanneer er externe kosten worden gemaakt. NB: Externe kosten zijn de kosten die gemaakt worden wanneer een verzekeringsmaatschappij werk uitbesteedt. Bijvoorbeeld wanneer er externe (gespecialiseerde) juristen, advocaten of andere deskundigen ingehuurd moeten worden.

Een verzekeraar geeft aan dat er een bepaald “dekkingsgebied” op de rechtsbijstandsverzekering van toepassing is. Wat betekent dit precies?

Het dekkingsgebied is het gebied waarbinnen u aanspraak kunt maken op uw rechtsbijstandsverzekering. Een dekkingsgebied kan alleen Nederland beslaan, maar bijvoorbeeld ook de Benelux, Europa of zelfs daarbuiten. U dient vooraf dus altijd goed na te gaan of het betreffende dekkingsgebied voor u toereikend is of dat u wellicht voor een groter gebied juridische bijstand wilt verzekeren.

Waarom zou ik een rechtsbijstandverzekering afsluiten? Die enkele keer dat je mogelijk betrokken raakt bij een conflict… Is het niet makkelijker en voordeliger om gewoon de eventuele kosten te betalen?

Het is zeker waar dat de meeste mensen maar zeer zelden betrokken zullen raken bij een geschil waarbij rechtshulp noodzakelijk is. Desondanks is een rechtsbijstandverzekering zeker het overwegen waard:

  • Via een rechtsbijstandverzekering heeft u gemakkelijk en snel toegang tot juridisch advies en praktische ondersteuning van juridische en andere specialisten.
  • De kosten die gemaakt worden voor de afhandeling van een geschil kunnen zeer hoog oplopen. Alleen al de kosten voor een advocaat kunnen uiteenlopen van zo’n 70,- per uur tot zelfs enkele honderden euro’s per uur. Met het betalen van een verzekeringspremie bent u (zelfs wanneer u jaren geen gebruik maakt van uw rechtsbijstandverzekering) vrijwel altijd goedkoper uit.
  • Uw verzekeraar kan u in het geval van een conflict en een eventuele gang naar de rechtbank veel werk uit handen nemen.