Het stopzetten van een lopende zaak

Uw verzekeraar heeft bepaald dat de financiële belangen boven de franchise (het drempelbedrag) uitkomen en besluit om uw juridische kosten te vergoeden.

Gedurende het verloop van de zaak blijkt echter dat de kosten toch niet tegen de baten opwegen óf dat de haalbaarheid van de zaak minder groot is dan van te voren was ingeschat. Uw verzekeraar kan in zo’n geval besluiten om de lopende zaak stop te zetten en zelf uw schade te vergoeden.