Schade vergoeden, wie betaalt?

In beginsel gaat men er vanuit dat iedereen zijn of haar eigen schade draagt. Wanneer je bijvoorbeeld schade lijdt aan eigen bezittingen, dan wordt je geacht zelf de rekening te betalen en voor eventuele reparatie of vervanging te zorgen.

Veroorzaker aansprakelijk stellen

In de wet is echter opgenomen dat het in veel gevallen niet redelijk (billijk) zou zijn als schade veroorzaakt door derden, voor rekening zou komen van diegene die de schade lijdt (de benadeelde).

Wanneer aantoonbaar is dat bepaalde schade is veroorzaakt door een ander, dan kan diegene die de schade lijdt de veroorzaker aansprakelijk stellen. Wanneer de benadeelde in het gelijk wordt gesteld, al dan niet door tussenkomst van een rechter, dan kan de schade verhaald worden op de veroorzaker. De veroorzaker van de schade betaalt dan een schadevergoeding

Zelf aansprakelijk

In het geval de benadeelde niemand aansprakelijk kan stellen, bijvoorbeeld omdat hij of zij zelf verantwoordelijk is voor de schade is of omdat niet aangetoond kan worden dat de vermoedelijke veroorzaker daadwerkelijk aansprakelijk is, dan zal de rekening zelf betaald moeten worden.

Onverwachte kosten voorkomen

Om te voorkomen dat onverwachte schade voor onverwachte (grote) kosten zorgt kan men zich verzekeren. Met het afsluiten van een verzekering wordt het risico op schade (en dus de bijbehorende kosten) verlegd naar de verzekeraar. In ruil voor de premie die voor de verzekering betaald wordt draagt de verzekeringsmaatschappij de gedekte risico’s door in het geval van schade de kosten te vergoeden.