Geschil na aankoop

Stel, u heeft een product gekocht dat niet blijkt te voldoen aan uw verwachtingen. Of u heeft een dienst afgenomen waarbij men zich niet heeft gehouden aan de gemaakte afspraken. Hoe kunt u dan het beste een klacht indienen?

Ondeugdelijk product of ondeugdelijke dienst

Op het moment dat u een product of dienst afneemt bij een bedrijf, kunt en mag u ervan uitgaan dat het goed werkt en aan uw verwachtingen voldoet. Indien het bedrijf u echter iets heeft verkocht dat niet (naar behoren) werkt, heeft u te maken met een ondeugdelijk product of een ondeugdelijke dienst. Binnen bepaalde voorwaarden mag u met het product of de dienst terug naar het bedrijf. Dit valt namelijk onder de wet- en regelgeving die binnen het consumentenrecht van kracht is.

Bewijsvoering

Het is in ieder geval van belang dat u te allen tijde direct overgaat tot actie op het moment dat u iets constateert. Als consument heeft u ook een bepaalde verantwoordelijkheid. Bewaar daarom altijd bewijzen van uw aankoop. Als u afspraken heeft gemaakt met de verkoper, is het ook handig om deze schriftelijk vast te leggen. Dit kan in een later stadium een hoop tijd en moeite schelen.

Lees meer op de volgende pagina’s