Studenten

Als student kan het voorkomen dat je rechtsbijstand nodig hebt in situaties waarin je denkt onterecht behandeld te worden. Als je het niet eens bent met een besluit van je onderwijsinstelling dan kun je hier bezwaar tegen maken. De kosten van de rechtsbijstand en het proces kunnen verzekerd worden met een rechtsbijstandverzekering.

Onderwijsrecht

Wanneer je studievertraging oploopt door bijzondere omstandigheden heb je recht op een extra studiebeurs. Ook als je het niet eens bent met het BSA of BAS, kun je hier bezwaar van maken, weliswaar binnen de aangegeven bezwaartermijn.

Dit soort bezwaren horen onder het onderwijsrecht, zie hiervoor meer over onderwijsrecht. Op de pagina’s over het onderwijsrecht gaan we in op de rechtsbescherming die je als student hebt en behandelen we een aantal belangrijke aspecten bij het bezwaar maken tegen een beslissing van je opleiding.

Huurrecht

Als huurder heb je veel rechten en plichten, dit geldt ook voor de verhuurder. Het kan voorkomen dat je bezwaar wilt maken tegen een van de besluiten van de verhuurder, bijvoorbeeld als je huisbaas onverwachts de huurovereenkomst opzegt, sleutelgeld vraagt, de huur verhoogd of wanneer je woongenot verstoord wordt.

Betreffende het huurrecht gaan we bijvoorbeeld in op situaties waarin een verhuurder de huurovereenkomst mag beëindigen, hoe je bezwaar kunt maken tegen het beëindigen van een huurovereenkomst en hoe je zelf je huurcontract kunt opzeggen.

Ook geven we aan wat je kunt doen als je van mening bent dat jouw “woongenot” wordt verstoord of wanneer je een probleem hebt met de verhuurder van jouw studentenkamer. Daarnaast gaan we in op wie er verantwoordelijk is voor het onderhoud van een gehuurde ruimte.

Zie hiervoor meer over huurrecht.

DUO

Als student kun je bezwaar maken tegen besluiten van de Dienst Uitvoering Onderwijs, afgekort DUO. Je kunt met behulp van rechtshulp advies inwinnen en eventueel binnen de bezwaartermijn je bezwaar indienen tegen een besluit van DUO.

We gaan in op het geldende bezwaartermijn bij DUO, alsmede waar je je bezwaar naartoe moet sturen. Ook geven we aan wat je kunt doen als jouw bezwaar wordt afgewezen en je het hier niet mee eens bent en hoe je bezwaar kunt maken buiten het bezwaartermijn van DUO. Lees meer over bezwaar maken bij DUO.