Huurbescherming

Wanneer je verhuurder de huurovereenkomst opzegt en jij bent het oneens met deze beslissing, dan kun je dat aangeven. In dat geval is de verhuurder verplicht om de zaak voor te leggen aan de rechter. Dit valt onder de huurbescherming die is opgenomen in de huurwet.

Het lopende huurcontract (zelfs in het geval van een tijdelijke huurovereenkomst) mag dan niet ontbonden worden voordat de rechter uitspraak heeft gedaan in de zaak.

Let op: in sommige gevallen kan van deze regel worden afgeweken. Bijvoorbeeld in het geval van “dringend eigen gebruik” van de verhuurder. (zie ook “wanneer kan een verhuurder de huurovereenkomst beëindigen?”)

Hoger beroep

Ben je het als huurder niet eens met de uiteindelijke uitspraak van de rechter? Dan kun je ook nog in hoger beroep gaan. Ook in dit geval loopt de huurovereenkomst door totdat er in hoger beroep een uitspraak is gedaan.

Let op: wanneer je na een uitspraak van een gewone rechter in hoger beroep wilt gaan, zorg er dan voor dat je op tijd doet. Wacht je te lang en verstrijkt de termijn waarbinnen je nog in hoger beroep kunt gaan, dan wordt de gedane uitspraak onherroepelijk.

Indien de uitspraak negatief was voor jou als huurder, dan kan de verhuurder jou vanaf dat moment verplichten om de huurwoning te verlaten.