Zelf huurcontract beëindigen

Wil je als huurder zelf de huur opzeggen, dan kun je dit doen door middels een aangetekende brief aan de verhuurder te melden dat je de huurovereenkomst wilt beëindigen. Een andere mogelijkheid is dat je door middel van een een exploot (brief van een deurwaarder) de verhuurder op de hoogte stelt.

Uiteraard heb je bij het opzeggen van de huur nog wel te maken met een opzegtermijn. Doorgaans is de opzegtermijn van de huurder gelijk aan de betalingstermijn die is vastgelegd in het huurcontract. De opzegtermijn bedraagt minimaal één en maximaal drie maanden.

Tenzij anders vermeld in de huurovereenkomst, dient een opzegging van de huur vóór de eerste dag van de maand te zijn gedaan.Is er sprake van een tijdelijke huurovereenkomst? Dan dient de huurder de overeengekomen huurperiode wel vol te maken.

Onderhuur

Je kamer of studentenwoning onderverhuren (doorverhuren aan iemand anders) is alleen toegestaan als je daarvoor toestemming hebt van je verhuurder. Waneer je je woning of kamer onderverhuurd zonder toestemming van je verhuurder, dan kan hij of zij via de rechter de huurovereenkomst met jou laten beëindigen.

Dit heeft ook tot gevolg dat jij als onderverhuurder niet meer het woongenot kan verschaffen dat je overeen bent gekomen met jouw onderhuurder. Dit maakt jou als onderverhuurder schadeplichtig.

Heb je wel toestemming van je verhuurder om de gehuurde woonruimte onder te verhuren? Houd dan goed in het oog dat je verhuurder nog steeds alleen met jou een huurovereenkomst heeft, en dus niet met jouw onderhuurder.

Wanneer het huurcontract tussen jou en je verhuurder eindigt, dan heeft jouw onderhuurder niet automatisch het recht om in de ondergehuurde woonruimte te blijven.