Wanneer kan een verhuurder de huurovereenkomst beëindigen?

In sommige gevallen kan een verhuurder besluiten om de huurovereenkomst op te zeggen.

Op welke gronden een verhuurder dit kan doen staat vastgelegd in de huurwet:

  • De verhuurder kan aantonen dat de huurder zich onbehoorlijk gedraagt
  • Het betreft een tijdelijke huurovereenkomst. De verhuurder kan dan het contract officieel opzeggen om te voorkomen dat de huurovereenkomst stilzwijgend wordt verlengd.
  • Het kan voorkomen dat de huurder de verhuurde ruimte zelf dringend nodig heeft. Wanneer de verhuurder niet kan aantonen dat er voldoende andere woonruimte voor handen is, dan is de verhuurder verplicht om de huurder passende vervangende woonruimte aan te bieden.
  • De verhuurder heeft een redelijk voorstel gedaan voor een nieuwe huurovereenkomst. Wanneer de huurder hier niet mee akkoord gaat dan mag de verhuurder het contract beëindigen.
  • Vanwege een geldig bestemmingsplan is het noodzakelijk dat de verhuurde woonruimte weer vrij komt.
  • In het geval dat een verhuurder zijn of haar hoofdverblijf in hetzelfde pand heeft als waarin hij of zij kamers verhuurt, dan kunnen zogenaamde “zwaarwegende belangen van de verhuurder van kamers” een gegronde reden voor opzegging van de huurovereenkomst zijn.