Bezwaar of voorziening op BAS / BSA

Allereerst is voorkomen uiteraard ook hier beter dan genezen. Maar zie je aankomen dat het echt niet gaat lukken om aan de eisen van je opleiding te voldoen, meld dit dan zo snel mogelijk.

Correspondeer schriftelijk

Het is sterk aan te raden dit schriftelijk (per brief of per e-mail) te doen. Bewaar vervolgens alle correspondentie. Op deze manier vorm je een dossier waarmee je later altijd kunt aantonen dat je op tijd melding hebt gemaakt van de situatie en dat je correct gehandeld hebt.

Niet eens met het besluit?

Heb je ondanks alles toch een bindend negatief studieadvies gekregen en ben je het niet eens met dit besluit? Vraag dan in de eerste plaats direct een gesprek aan met je studieadviseur. Kan hij of zij je niet verder helpen, dan kun je een bezwaar indienen bij de COBEX (College van Beroep voor de Examens).

Let op: je bezwaar tegen het studieadvies moet binnen vier (4) weken na afgifte van de BAS of BSA ingedient zijn bij de COBEX! Na deze termijn is de kans klein dat er nog iets aan het studieadvies gedaan kan worden.

Schriftelijk bezwaar indienen

Dien je bezwaar tegen de BAS of BSA altijd schriftelijk in. Maak hierbij gebruik van aangetekende post. Beschrijf duidelijk waarom je het niet eens bent met de beslissing om jou een bindend negatief studieadvies te geven. Concentreer je in je motivatie op concrete feiten.

Voorlopige voorziening aanvragen

Ben je het oneens met een BAS of BSA en staat dit je in de weg om een vervolgstap in je studie te kunnen doen? (Je hebt bijvoorbeeld een BAS gekregen maar je wilt toch kunnen beginnen aan het volgende studiejaar.) In dat geval kun je een zogenaamde ‘voorlopige voorziening’ aanvragen.

Met een voorlopige voorziening doet de voorzitter van het COBEX een voorlopige uitspraak waaraan zowel jij als je onderwijsinstelling zich moeten houden tot de definitieve uitspraak is gedaan.

Let op: je kunt alleen een voorlopige voorziening aanvragen nadat je officieel bezwaar hebt ingedient tegen het negatieve studieadvies dat je hebt gekregen.

Wanneer de COBEX uitspraak doet met betrekking tot je bezwaar, dan kan het natuurlijk zijn dat je het ook hier niet mee eens bent. In dat geval kun je de zaak ook nog voorleggen aan een administratieve rechter of aan een civiele rechtbank.