Juridische vervolgstappen

De verkoper heeft niet, niet naar tevredenheid en/of niet binnen de gestelde termijn, voor een goede oplossing gezorgd?

In dat geval kunt u uw klacht voorleggen aan een geschillencommissie, mits de verkoper is aangesloten bij een brancheorganisatie die aangesloten is bij de SCG (Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken).

Kijk om te zien of de verkoper aangesloten is bij de SCG op:

http://www.degeschillencommissie.nl

Geschil met financiële dienstverlener

Heeft u een geschil met een financiële dienstverlener zoals een verzekeraar of een bank? Dan kunt u met uw klacht naar het KiFiD (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening), zie:

http://www.kifid.nl

Geschil met notaris

Voor een geschil met een notaris bestaat er geen aparte geschillencommissie. Wel kunt u uw klacht voorleggen aan de KNB (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie), zie:

http://www.notaris.nl

Komt u ook via deze weg niet tot een oplossing, dan kunt u zich ook nog wenden tot de Kamer van Toezicht.

NB: heeft u een klacht met betrekking tot een factuur van een notaris, dan moet u dit schriftelijk voorleggen aan de voorzitter van de ring waartoe de betreffende notaris behoort.

Geschil met zorgverzekeraar

Klachten over zorgverzekeraars worden behandeld door de SKGZ (Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen), zie:

http://www.skgz.nl.

Geschil met pensioenfonds

De Ombudsman Pensioenen behandelt klachten met betrekking tot pensioenfondsen, zie:

http://www.ombudsmanpensioenen.nl,

Geschil met de overheid

Heeft u klachten over de overheid? Dan kunt terecht bij de Nationale Ombudsman, zie:

http://www.nationaleombudsman.nl.