De verkoper in gebreke stellen

U heeft contact gezocht met de verkoper, maar helaas is het niet gelukt om tot een bevredigende oplossing te komen. Of u kunt vooraf al inschatten dat de verkopende partij niet snel met een goede oplossing zal komen. U kunt de verkoper in dat geval in gebreke stellen.

Doe het schriftelijk

Wanneer u een bedrijf of een persoon in gebreke wilt stellen, dan dient u dit schriftelijk te doen. In de brief beschrijft u duidelijk op welke wijze de verwachtingen die u had niet zijn waargemaakt.

Leg uit welke afspraken er volgens u niet zijn nagekomen en geef duidelijk aan binnen welke termijn u wat voor oplossing verwacht.

Let op: de termijn die u stelt moet wel als redelijk kunnen worden beschouwd. Over het algemeen mag worden verwacht dat de in gebreke gestelde partij binnen twee á drie weken de klacht daadwerkelijk in behandeling neemt.

Overeenkomst eenzijdig ontbinden

Tevens kunt u in uw brief aangeven dat u de overeenkomst eenzijdig zal ontbinden als na het verstrijken van de gestelde termijn de gemaakte afspraken nog steeds niet zijn nagekomen.

Bij de in gebreke stelling kunt u ook toevoegen dat u de eventuele geleden schade zult verhalen wanneer de verkoper ook na het verstrijken van de termijn in gebreke blijft.

Tot slot geeft u duidelijk aan wat uw (juridische) vervolgstappen zullen zijn wanneer er geen gehoor wordt gegeven aan uw eis binnen de gestelde termijn.

Gebruik geen online contactformulier

Verstuur een in gebreke stelling nooit via een online contactformulier op de website van de betreffende verkoper. U krijgt hiervan in veel gevallen namelijk geen afschrift of ontvangstbevestiging.

Het is zeer aan te raden een schriftelijke in gebreke stelling altijd per brief en aangetekend te versturen.

Vermeld in uw brief heel duidelijk dat u geen telefonische maar een schriftelijke reactie terug verwacht. Dit voorkomt dat u onverwacht wordt “overvallen” met een telefoontje terwijl u daar op dat moment mogelijk niet goed op voorbereid bent.

Ten tweede staat op deze manier de volledige correspondentie op schrift zodat u dit toe kunt voegen aan uw dossier.