Algemene tips rechtsbijstandverzekering

Op deze pagina vindt u een aantal tips met betrekking tot rechtsbijstandverzekeringen in Nederland.

Geschillen buiten uw dekking

Uw geschil heeft betrekking op een kwestie die buiten de dekking van uw rechtsbijstandverzekering valt. Dit betekent dus dat kosten voor juridische ondersteuning niet worden vergoed. Veel verzekeraars zijn in dergelijke gevallen echter wel bereid om (tot op zekere hoogte) toch juridische adviezen te geven. Deze juridische adviezen worden gratis, dan wel tegen een kleine vergoeding verstrekt.

Meeverzekeren

Het is in vaak mogelijk om met het afsluiten van een rechtsbijstandverzekering ook direct uw partner, kinderen of inwonende ouders of schoonouders mee te verzekeren.

Overstappen van rechtsbijstandverzekeraar

Wilt u uw huidige rechtsbijstandverzekering oversluiten naar een andere verzekeraar? Informeer dan of in uw geval ook een wachttijd van toepassing is. Er zijn namelijk verzekeraars die bij een overssluiting geen wachttijd hanteren.

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Afhankelijk van uw inkomen en eigen vermogen hebt u mogelijk recht op gesubsidieerde rechtsbijstand. In dat geval betaalt u een eigen bijdrage en worden de overige kosten gesubsidieerd door de overheid. Hoe lager uw inkomen en eigen vermogen hoe kleiner de eigen bijdrage is die u moet betalen. Voor uitgebreide informatie over gesubsidieerde rechtsbijstand kunt u terecht bij de overheid of bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Advies en ondersteuning

Er zijn diverse instanties en organisaties die in sommige gevallen ook kunnen voorzien in juridisch advies of zelfs praktische juridische ondersteuning. Bijvoorbeeld: uw vakbond, de Consumentenbond, de ANWB of de Vereniging Eigen Huis. Uiteraard hebben dergelijke instanties hun eigen specialismen en leveren daardoor vanzelfsprekend niet op ieder gebied advies en ondersteuning. Ander instanties waar u, afhankelijk van de aard van uw zaak, mogelijk terecht kan voor advies en/of informatie:

Toezicht op financiële markten

A.F.M. (Autoriteit Financiële Markten) – Partijen die op de financiële markten actief zijn, staan voor wat betreft gedrag en informatieverstrekking onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Onder andere aanbieders van spaarproducten, beleggingsproducten en verzekeringsproducten vallen onder dit toezicht.

Geschillen met financiële dienstverleners

KiFiD (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening) – Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening kan als onafhankelijke partij bemiddelend optreden bij geschillen tussen financiële dienstverleners en consumenten. Het KiFiD vervult tevens een adviserende rol. Tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening behoren de Ombudsman en de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening.

Raad voor Rechtsbijstand

De Raad voor Rechtsbijstand houdt zich bezig met de organisatie van en het toezicht op het verlenend van gesubsidieerde rechtsbijstand. Deze gesubsidieerde rechtshulp wordt onder meer verleend via het Juridisch Loket, advocaten en mediators.

Het Juridisch Loket

Een onafhankelijke organisatie die iedereen van juridisch advies kan voorzien. Het Juridisch Loket wordt gesteund door de overheid.
Het Juridisch Loket verstrekt gratis juridisch advies. Hoewel het Juridisch Loket gefinancierd wordt door de Raad voor Rechtsbijstand, is de toegang tot het Juridisch Loket niet inkomensafhankelijk; iedereen heeft gratis toegang tot de informatie van het Juridisch Loket.