Uitstel van betaling

Download deze brief

Onderstaand treft u een tekst van het Rechtsbijstandverzekering Informatie Centrum (R.I.C.) voor het formeel aanvragen van uitstel van betaling. Deze tekst is bedoeld als voorbeeld. Door de brief aan te vullen met uw persoonlijke gegevens kunt u de brief passend maken voor uw eigen situatie.

De voorbeeldbrief is slechts bedoeld ter ondersteuning van het opstellen van uw eigen brief. Aan de inhoud van de voorbeeldbrieven op rechtsbijstandverzekering.com kunnen geen rechten worden ontleend.

De brief dient u aangetekend én per gewone post te versturen. Het is raadzaam een kopie voor uzelf te bewaren.


[Naam Schuldenaar]
[Straatnaam Huisnummer]
[Postcode Plaats]
[E-mailadres, indien gewenst]

[Naam Schuldeiser]
[Straatnaam Huisnummer]
[Postcode Plaats]
[T.a.v. Contactpersoon]

Betreft: Aflossingsregeling

[Woonplaats, datum]

Geachte heer/ mevrouw,

In navolging op de factuur van [datum] met een openstaand bedrag van € [bedrag], moet ik bij dezen tot mijn spijt mededelen dat ik niet in staat ben mijn afbetalingsverplichtingen conform de gemaakte afspraken na te komen.

Om toch aan het openstaande bedrag te kunnen voldoen heb ik professionele hulp ingeschakeld. Met hulp van [organisatie] ben ik bezig de balans op te maken van mijn inkomsten, uitgaven en schulden, om zo te kunnen berekenen hoe ik mijn schulden zo spoedig mogelijk kan aflossen. Derhalve wil ik u verzoeken mij uitstel van betaling te verlenen voor [termijn].

U zult voor [datum binnen 1 maand na versturen van brief] een overzicht van mijn aflossingsmogelijkheden ontvangen. Voorts wil ik u, in afwachting van dit voorstel, verzoeken uitstel van betaling te verlenen en geen aanvullende rente en kosten te heffen.

In afwachting van uw respons verblijf ik,

Met vriendelijke groet,

[Naam Schuldenaar]

 

[Handtekening]