Meningsverschil met eigen verzekeraar?

Wanneer u verwikkeld bent in een conflict, bent u vooraf helaas nooit helemaal zeker van de uiteindelijke uitkomst. Het kan bijvoorbeeld zijn dat men de bewijsvoering voor de schuld van de andere partij niet sluitend krijgt.

Ook kan men uit onderzoek concluderen dat u zelf schuld hebt aan het ontstane geschil. Terecht of onterecht, uw rechtsbijstandverzekeraar kan daardoor van mening zijn niets (meer) voor u te kunnen doen. Een vervelende situatie waarin de kans bestaat dat u het niet met uw rechtsbijstandverzekeraar eens bent.

Officieel in beroep gaan

Wanneer er een dergelijk meningsverschil ontstaat tussen u en uw verzekeraar, dan is goed om te weten dat u als verzekerde altijd de mogelijkheid hebt om officieel in beroep te gaan. Via een onpartijdige tussenpersoon (een onafhankelijke deskundige) krijgt u dan de ruimte om uw visie op de kwestie voor te leggen en toe te lichten.

Polisvoorwaarden

Verzekeraars zijn verplicht om duidelijk in de verzekeringspolis te omschrijven welke procedures worden gehanteerd in het geval van een meningsverschil tussen de verzekerde en de verzekeraar. Lees de polisvoorwaarden daarom altijd goed door en zorg ervoor dat u op de hoogte bent van uw mogelijkheden, rechten en de daar tegenoverstaande verplichtingen.