Waarom verzekeren als er gesubsidieerde bijstand is?

Of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand is afhankelijk van uw inkomen en eigen vermogen. Hoe hoger uw inkomen en het eigen vermogen waarover u beschikt, hoe minder de overheid voor u zal vergoeden. Met de nieuwe regels komt er sowieso meer voor uw eigen rekening dan voorheen.

In 2012 is door de overheid bepaald dat wanneer u belasting in Box 3 betaalt, u helemaal geen aanspraak kunt maken op gesubsidieerde rechtsbijstand. De overheid gaat er dan namelijk van uit dat u over voldoende eigen inkomen en vermogen beschikt om uzelf te kunnen voorzien van passende rechtsbijstand.

Bij het afsluiten van een rechtsbijstandverzekering wordt niet gekeken naar uw inkomen of vermogen. Bij de dekking die de door u gekozen rechtsbijstandverzekering biedt, speelt uw inkomen geen enkele rol.