Wat is een rechtsbijstandverzekering?

Een rechtsbijstandverzekering is een speciale verzekering die vergoeding biedt voor kosten van benodigde rechtshulp. Een rechtsbijstandverzekering kan kan dekking bieden op diverse terreinen, oftewel modules.

Dekking

Voorbeelden van deze modules zijn fiscaliteit en sociale wetgeving (inkomen en werk), verkeer en wonen. Het hangt af de module of modules die u kiest, in welke gevallen u precies aanspraak kunt maken op hulp en ondersteuning van uw rechtsbijstandverzekering. U kunt hierbij vaak ook kiezen voor juridische hulp in het buitenland, bijvoorbeeld voor problemen gedurende een vakantie.

Wat doet een rechtsbijstandverzekeraar

Uw rechtsbijstandverzekeraar biedt u juridische bijstand door een jurist of door gespecialiseerde advocaten en andere deskundigen. Ook de kosten die een gerechtelijke procedure met zich meebrengen vallen onder de dekking van een rechtsbijstandverzekering.

Een rechtsbijstandverzekering kan behalve bij conflicten ook uitkomst bieden in het geval van (onterechte) strafvervolging. Wanneer u te maken krijgt met strafvervolging voor een misdrijf of overtreding, dan kan het zijn dat u via uw rechtsbijstandverzekering recht hebt op rechtshulp gedurende het verloop van de strafzaak. NB: het is in zo’n geval wel noodzakelijk dat de betreffende zaak wel binnen de verzekerde module of modules valt. Wanneer u bijvoorbeeld een rechtsbijstandverzekering voor verkeer heeft afgesloten biedt dit geen recht op juridische bijstand in een strafzaak op fiscaal gebied.


Prijsverschillen bij verzekeraars

Rechtsbijstandverzekeringen worden door diverse verzekeraars aangeboden en kunnen dan ook aanzienlijk in prijs verschillen. Wanneer u juridische hulp echter zelf moet bekostigen, is de kans echter groot dat u uiteindelijk duurder uit bent dan wanneer u besluit premie te betalen voor een goede rechtsbijstandverzekering.