Informatie over Rechtsbijstandverzekering

Als particulier, maar natuurlijk ook als ondernemer, kan het altijd een keer gebeuren dat u (ongewild) betrokken raakt bij een conflict. Zolang u en de andere partij of partijen vervolgens zelf een oplossing voor de kwestie kunnen vinden, hoeft er nog niet direct veel aan de hand te zijn.

Het kan echter een stuk lastiger worden wanneer u niet zelf tot een passende overeenstemming kunt komen. In dat geval is de kans groot dat de afhandeling van het probleem via rechtswege gezocht moet worden.

En dat kan voor u flinke consequenties hebben; praktisch maar zeker ook financieel. Want wie gaat u door het hele juridische proces heen begeleiden? Waar vindt u deskundig advies en professionele ondersteuning? En niet onbelangrijk: Hoe gaat u dit, evenals de eventuele gerechtskosten en griffiekosten, betalen? Een goede rechtsbijstandverzekering kan dan uitkomst bieden.

Rechtsbijstandverzekering Informatie Centrum

Het Rechtsbijstandverzekering Informatie Centrum biedt een uitgebreid aanbod aan algemene informatie over rechtsbijstandverzekeringen. Aan de hand van deze algemene informatie kunt u er bijvoorbeeld achter komen wat een rechtsbijstandverzekering nu precies is. Ook gaan we in op de wachttijden die de meeste verzekeraars hanteren en behandelen we de beperkingen van een rechtsbijstandverzekering.

Diverse modules

In de meeste gevallen kiezen mensen niet voor een rechtsbijstandverzekering die dekking biedt voor iedere denkbare situatie. Het is immers zonde om u te verzekeren voor zaken die in uw situatie niet van belang zijn.

Verschillende verzekeraars bieden diverse modules aan. Zo’n module kunt u zien als een werkterrein op basis van de aard van een conflict. De meest voorkomende modules zijn gezinsrechtsbijstand en verkeersrechtsbijstand, maar er zijn nog vele andere gebieden waarvoor u een rechtsbijstandverzekering kunt afsluiten.

Algemene tips en voorbeeldbrieven

Tevens bieden wij u een overzicht met handige algemene tips en kunt u gebruikmaken van onze voorbeeldbrieven. U vindt hier voorbeeldbrieven om: bezwaar te maken op huurverhoging, een contract/arbeidsovereenkomst op te zeggen, een huurcontract op te zeggen, een voorlopig bezwaarschrift in te dienen en een definitief bezwaarschrift in te dienen.