Beperkingen

Zoals met de meeste verzekeringen, kennen rechtsbijstandverzekeringen ook hun beperkingen. Iedere verzekeraar kan een eigen invulling geven aan de aangeboden verzekeringsproducten waardoor de diverse rechtsbijstandverzekeringen aanzienlijk van elkaar kunnen verschillen.

Het is aan te raden om u goed te laten informeren over de polisvoorwaarden van de rechtsbijstandverzekering die u op het oog hebt. Kijk hierbij voordat u de rechtsbijstandverzekering afsluit onder meer naar de onderstaande zaken.

Belangrijke aspecten polisvoorwaarden

De aard van de gedekte conflicten

Is de rechtsbijstandverzekering bijvoorbeeld alleen een verkeersrechtsbijstandverzekering, of kan de verzekering ook worden ingeschakeld bij arbeidsconflicten? En hoe zit het bijvoorbeeld met fiscale geschillen, of geschillen die voorkomen uit een echtscheiding? Zijn er wellicht bepaalde “conflict categorieën” uitgesloten van dekking?

Ga dus bij uzelf goed na wat u van uw rechtsbijstandverzekering verwacht en kijk vervolgens of uw wensen aansluiten bij datgene dat de betreffende polis u biedt.

Vorm van de verzekering

In welke vorm wordt de rechtsbijstandverzekering aangeboden? Is er sprake van een verzekering in geld of in natura?

Maximaal verzekerd bedrag

Tot welke bedragen aan juridische kosten bent u verzekerd?

Partner of gezin meeverzekerd?

Dekt de rechtsbijstandverzekering alleen uw juridische kosten? Of is uw partner of gezin ook automatisch met u meeverzekerd?

Wachttermijn

Is er sprake van een zogenaamde wachttermijn, of bent u direct na het afsluiten van uw rechtsbijstandverzekering verzekerd tegen juridische kosten?

Aanbod van diensten

Welke diensten biedt deze rechtsbijstandverzekering u precies? Krijgt u bijvoorbeeld toegang tot een telefonische advieslijn?

Wat is het dekkingsgebied?

Biedt de betreffende rechtsbijstandverzekering ook dekking buiten Nederland? Zo ja, in welke landen wel en in welke niet?

Gespecialiseerde rechtsbijstandverzekeraar of niet?

Het kan fijn zijn om te weten of u uw rechtsbijstandverzekering afsluit bij een gespecialiseerde rechtsbijstandverzekeraar of niet. Over het algemeen bieden verzekeraars die gespecialiseerd zijn in rechtsbijstandverzekeringen geen andere verzekeringen aan en hebben doorgaans eigen juristen en andere specialisten in dienst.

Niet-gespecialiseerde verzekeringsmaatschappijen die wel rechtsbijstandverzekeringen aanbieden, besteden in veel gevallen vervolgens de bijbehorende juridische dienstverlening uit aan andere partijen.