Wanneer dekking?

Dat u premie betaalt voor een rechtsbijstandverzekering wil niet zeggen dat u altijd onbeperkt aanspraak kunt maken op rechtsbijstand. Het is belangrijk om te checken of bepaalde modules wel in uw polis opgenomen zijn en in welke mate u aanspraak kunt maken op rechtsbijstand.

Ook is er in veel gevallen een wachttijd na het afsluiten van een rechtsbijstandverzekering om te voorkomen dat mensen een verzekering afsluiten op het moment dat ze verwachten rechtsbijstand nodig hebben. Check ook hier zorgvuldig de polisvoorwaarden om later verrassingen te voorkomen.

Niet onbeperkt recht op aanspraak

Het feit dat u premie betaalt voor uw rechtsbijstandverzekering wil niet zeggen dat u onbeperkt aanspraak kunt maken op juridische bijstand. Wanneer u onredelijk vaak beroep doet op uw rechtsbijstandverzekering kan uw verzekeraar u een waarschuwing sturen.

In deze waarschuwing staat vermeld dat sancties opgelegd kunnen worden wanneer u uw gedrag in deze niet aanpast. Deze sancties kunnen inhouden dat uw premie wordt verhoogd, dat de dekking wordt beperkt of zelfs dat de verzekering in het geheel zal worden opgezegd. In het geval van het laatste kan het moeilijk zijn om u vervolgens bij een andere rechtsbijstandsverzekeraar opnieuw te laten verzekeren.

Het is dus belangrijk om altijd goed de gehele polis van te voren goed door te lezen om te voorkomen dat u later voor vervelende verrassingen komt te staan. Verzeker uzelf ervan dat de voorwaarden in de polis voor u acceptabel zijn voordat u de betreffende rechtsbijstandverzekering afsluit.

Houd rekening met wachttijd

Om te voorkomen dat mensen snel een rechtsbijstandverzekering afsluiten wanneer ze een geschil zien aankomen of net in een conflictsituatie terecht zijn gekomen, hanteren de meeste verzekeraars de zogenaamde “wachttijd”.

Deze wachttijd betreft een periode die ingaat vanaf het moment dat u uw rechtsbijstandverzekering afsluit en kan variëren van zes weken tot drie maanden. Gedurende deze wachttijd worden kosten voor juridische ondersteuning bij conflicten die u redelijkerwijs kon zien aankomen of bij conflicten die op het moment van het afsluiten van de rechtsbijstandverzekering al gaande waren, niet vergoed. Bij geschillen die ontstaan uit situaties die onmogelijk te voorzien zijn zoals verkeersongelukken, kunt u gedurende de wachttijd wel aanspraak maken op rechtshulp.

Met een rechtsbijstandverzekering altijd verzekerd?

Ook met de juiste modules in het pakket van uw rechtsbijstandverzekering kan de dekking in sommige gevallen alsnog beperkt zijn. Bepaalde scenario’s kunnen zelfs geheel uitgesloten worden. Een rechtsbijstandverzekering zal altijd eerst onderzoeken of u volledig in uw gelijk staat of dat er wellicht toch sprake is van (gedeeltelijke) schuld. De uitkomst hiervan is bepalend voor de beslissing van de rechtsbijstandsverzekeraar om al dan niet over te gaan tot het verlenen van (volledige of beperkte) rechtshulp.

Sommige verzekeraars nemen een clausule in de polis op waarin is bepaald dat er alleen juridische ondersteuning verleend wordt in het geval er sprake is van een redelijke kans op het winnen van de zaak en/of een redelijk financieel belang. In het geval van het laatste is er sprake van de zogenaamde “franchise”. De franchise is een drempelbedrag dat de rechtsbijstandsverzekeraars hanteren in hun beslissing om al dan niet over te gaan tot het verlenen van juridische hulp. Wanneer het financiële belang in een zaak lager is dan het drempelbedrag kan een verzekeraar bepalen dat de verzekerde geen aanspraak kan maken op de rechtsbijstandverzekering.

In het geval van beperkte dekking zoals bij strafzaken, is het voor de verzekeraar verplicht om deze beperkingen duidelijk in de polis te omschrijven.