De juiste rechtsbijstandverzekering?

De keuze om wel of geen rechtsbijstandverzekering af te sluiten is heel persoonlijk. Hoe vaak zult u de rechtsbijstandverzekering uiteindelijk echt gebruiken? Het is van te voren gewoonweg niet te beantwoorden. Ook voor wat betreft de vraag welke verzekering u vervolgens het beste af kunt sluiten is niet zomaar een standaard advies te geven. Maar waar kun je je uiteindelijke beslissing dan op baseren?

Een aantal algemene zaken om voor uzelf rekening mee te houden:

 • Uit onderzoek is gebleken dat conflicten waar een rechtsbijstandverzekering aan te pas moet komen, het vaakst ontstaan op het rechtsgebied van Consument en Wonen, Verkeer en/of Werk en Inkomen. Over het algemeen worden deze rechtsgebieden standaard gedekt in de basispakketten.
 • Hoe groter uw gezin, hoe groter de kans dat iemand binnen uw huishouden betrokken raakt bij een geschil
 • Hoe vaker u deelneemt aan het verkeer, hoe groter de kans dat u betrokken raakt bij een conflict dat voortkomt uit een verkeersincident
 • Moet u (bijvoorbeeld voor uw werk) geregeld verhuizen naar een andere woning en/of woonplaats? Des te groter de kans dat u ooit behoefte hebt aan rechtsbijstand op het rechtsgebied Consument en Wonen.
 • Bent u een echte “job-hopper”? Wisselt u zo nu en dan van werkgever en/of werkplek? Dan is het niet ondenkbaar dat u ooit in een conflictsituatie terecht waarbij u een rechtsbijstandverzekering voor Werk en Inkomen wel kunt gebruiken.
 • Ook uw eigen persoonlijkheid kunt u wellicht mee nemen in de algehele overweging. Hebt u een kalm en geduldig karakter en bent u prima in staat om met goed communiceren  geschillen op te lossen of zelfs te voorkomen? Of bent u van nature heetgebakerd en houdt u er niet van eerst tot tien te tellen?

Verzekeraars en verzekeringen vergelijken. Bekijk behalve naar de hoogte van de verschillende premies ook naar:

 • Vergelijk voor een goed totaaloverzicht de meest uitgebreide producten van de verschillende verzekeraars. Dit wil zeggen dat u niet alleen de basispakketten naast elkaar legt, maar ook alle beschikbare aanvullende modules. Vergeet hierbij ook de eventuele “pluspakketten” niet. Het is namelijk goed mogelijk dat twee verzekeringsmaatschappijen dezelfde rechtsgebieden dekken, alleen verdeeld over andere modules.
 • Kijk naar de verschillen in algemene dekking. Bijvoorbeeld:
 • Zijn uw kinderen ook meeverzekerd als ze in verband met studie niet meer thuis wonen?
 • Zijn conflicten met betrekking tot een echtscheiding gedekt?
 • Wellicht hebt u een tweede woning. Vallen geschillen met betrekking tot deze tweede woning ook onder de dekking? En hoe zit het met conflicten bij verhuur van uw eigen woning? Of een uit de hand gelopen burenruzie?
 • De ene (onverwachte) tegenvaller komt harder aan dan de andere. Kunt u ook op uw rechtsbijstandverzekering rekenen als het voor u echt crisis is? Bijvoorbeeld bij ontslagzaken, problemen omtrent uw sociale zekerheid of conflicten met betrekking tot het beheer van uw opgebouwde eigen vermogen?
 • Vergelijk de verschillende voorwaarden die verzekeraars hanteren. Wanneer kunt u daadwerkelijk aanspraak maken op vergoeding van rechtsbijstand? Bijvoorbeeld:
 • Worden alle zaken zonder meer in behandeling genomen? Of is er sprake van een drempelbedrag als minimaal financieel bedrag (een zogenaamde “franchise”)?
 • Voldoet het dekkingsgebied aan uw behoeften?
 • Heeft u als verzekerde straks te maken met wachttijden voordat u kunt claimen?
 • Zijn er bepaalde specifieke zaken of situaties uitgesloten van de dekking. Zo ja, is dit voor u acceptabel?
 • Geld er straks voor u een eigen risico of niet?
 • Vergelijk de flexibiliteit van de verschillende verzekeraars. Kunt u na het afsluiten uw rechtsbijstandverzekering vervolgens ook weer gemakkelijk opzeggen? En krijgt u dan te maken met een opzegtermijn of niet? Moet u kiezen uit vooraf vastgestelde modules of kunt u wellicht zelf kiezen welke rechtsgebieden u laat verzekeren? Mag u zelf uw jurist of advocaat kiezen of bent u gebonden aan de juridische deskundigen die de verzekeraar u aanwijst?
 • Kijk indien mogelijk ook naar de staat van dienst op het vlak van de zogenaamde “after sales”. Heeft een verzekeraar een goede reputatie als het gaat om het afhandelen van klachten? Kunt u met straks indien nodig met een gerust hart een beslissing van uw verzekeraar door middel van een second opinion laten herzien? De ene verzekeringsmaatschappij zal daar gemakkelijker aan mee werken dan de andere.
 • Vergelijk alle eventuele extra services die worden geboden. Kunt u straks bijvoorbeeld gebruik maken van een juridische advieslijn?