Loonvordering

Download deze brief

Onderstaand treft u een tekst van het Rechtsbijstandverzekering Informatie Centrum (R.I.C.). Deze tekst is bedoeld als voorbeeld. Door de brief aan te vullen met uw persoonlijke gegevens kunt u de brief passend maken voor uw eigen situatie.

De voorbeeldbrief is slechts bedoeld ter ondersteuning van het opstellen van uw eigen brief. Aan de inhoud van de voorbeeldbrieven op rechtsbijstandverzekering.com kunnen geen rechten worden ontleend.

De brief dient u aangetekend én per gewone post te versturen. Het is raadzaam een kopie voor uzelf te bewaren.


[Naam Werknemer]
[Straatnaam Huisnummer]
[Postcode Plaats]
[E-mailadres, indien gewenst]

[Naam Werkgever]
[Straatnaam Huisnummer]
[Postcode Plaats]
[T.a.v. Contactpersoon]

Betreft: loonvordering

[Woonplaats, datum]

Geachte heer/ mevrouw,

Graag breng ik het volgende onder uw aandacht.

Sinds [datum] ben ik bij u in dienst in de functie van [functie], voor [aantal] uren per week. Het loon over de periode [periode] is echter nog steeds niet volledig door u voldaan. Dit bedrag had uiterlijk op [datum] betaald moeten worden. U bent derhalve reeds [aantal] dagen in gebreke met de betaling.

Onlangs heb ik contact gehad met de loonadministratie betreffende deze kwestie. Mij is medegedeeld dat het salaris direct zou worden overgemaakt. Tot noch toe heb ik echter niets ontvangen. Wellicht is er bij de uitbetaling iets mis gegaan of is er een vergissing gemaakt?

Ik verzoek u daarom vriendelijk binnen zeven dagen na de datum van deze brief het salaris (een bedrag van €[bedrag] bruto) alsnog over te maken, alsmede een kopie van de loonspecificatie naar mij op te sturen.

In afwachting van uw respons verblijf ik,

Met vriendelijke groet,

[Voornaam Achternaam]

 

[Handtekening]