Onderwijsrecht

Er zijn een aantal wetten en regels vastgelegd door de wet en de instelling waar je studeert. Als je het niet eens bent met een besluit van je onderwijsinstelling, dan kun je hiertegen in beroep gaan.

Je kunt hierbij gebruik maken van rechtsbijstand om advies in te winnen en je te laten inlichten in het rechtsproces. De kosten hiervan kun je verzekeren met een rechtsbijstandverzekering.

Officieel bezwaar

Als je het als student niet eens bent met een besluit van de onderwijsinstelling waar je studeert, dan kun je een officieel bezwaar maken bij de onderwijsinstelling. Iedere onderwijsinstelling in Nederland is verplicht een onafhankelijke geschillencommissie in te stellen om je bezwaar te toetsen.

Meer over onderwijsrecht