Problemen met de verhuurder

Het is natuurlijk heel vervelend als er problemen ontstaan tussen jou en je huisbaas. Je wilt je kamer niet kwijt, aangezien in de meeste studentensteden goede en betaalbare studentenwoonruimte nu eenmaal niet voor het oprapen ligt. Maar met de bestaande onenigheid tussen jou en je verhuurder woon je ook niet rustig in je huidige kamer.

Wat te doen?

Ongeacht wie of wat de oorzaak van de onenigheid is, probeer de situatie zo lang mogelijk “werkbaar” te houden, oftewel niet te verergeren. Blijf correct en zakelijk (concentreer je op feiten en laat je niet leiden door emotie) bij al het contact tussen jou en je huisbaas. Zo voorkom je in ieder geval dat jou achteraf verweten kan worden dat je onbehoorlijk of incorrect hebt gehandeld.

Ga in gesprek

Probeer altijd de kwestie eerst “gewoon” op te lossen door in gesprek te gaan met je huisbaas. Indien het lastig is om dit persoonlijk te doen, dan kun je overwegen om een onafhankelijke derde in te schakelen om te bemiddelen en/of om de gesprekken namens jou te voeren.

Juridisch advies inwinnen

Wanneer je ziet aankomen dat een oplossing niet zomaar gevonden is, dan kun je voor jezelf juridisch advies inwinnen. Bijvoorbeeld bij het juridisch loket, waar je kosteloos advies kunt inwinnen. Of wellicht dat je universiteit/HBO-instelling of studentenvereniging een adviesloket heeft waar je terecht kunt voor juridisch advies?

Let op: het is aan te raden om je verhuurder niet direct in te lichten over het feit dat jij je op juridisch vlak aan het oriënteren bent. Hiermee voorkom je dat de verstandhouding onnodig en/of te vroeg verder op scherp wordt gezet.

Juridische stappen ondernemen

Blijkt het onverhoopt echt niet mogelijk te zijn om zonder tussenkomst van een rechter tot een oplossing te komen voor het geschil, dan kun je alsnog besluiten om daadwerkelijk juridische stappen te ondernemen. In de praktijk blijkt echter vaak dat dit de verstandhouding tussen de huurder en verhuurder dusdanig verstoort, dat het nadien heel lastig kan zijn om op een prettige manier de huur voort te zetten.