Is de huurprijs redelijk?

Je hebt een leuke kamer of studentenwoning gevonden. Hoe weet je of de gevraagde huurprijs past bij datgene wat je er voor krijgt?

Berekening huurprijzen

Kijk voor informatie over het berekenen van huurprijzen eens op de website huurcommissie.nl.

Hier wordt uitgebreide uitleg gegeven over de wettelijke regels voor het bepalen van een huurpijs voor woonruimte in de niet-geliberaliseerde (sociale) sector. Daarbij kun je gebruik maken van handige rekenmodellen waarmee je kunt toetsen of de gevraagde maandelijkse huur juist, te hoog of te laag is.

Ook kun je hiermee controleren of de bijbehorende servicekosten en andere kosten correct zijn of niet. Bekijk ook direct of je wellicht in aanmerking komt voor kwijtschelding van gemeentebelastingen.

Let op: Controleer de hoogte van je huur altijd binnen zes maanden nadat je de huurovereenkomst hebt ondertekend. Mocht dan namelijk blijken dat je teveel huur betaalt (de zogenaamde aanvangshuur is dan te hoog), dan kun je een huurverlaging vragen en met terugwerkende kracht het teveel betaalde bedrag terugvorderen.

Geschil voorleggen aan de huurcommissie

Wanneer je kunt aantonen dat je aanvangshuur te hoog is, en je verhuurder wil niet instemmen met een huurverlaging en een terugbetaling van de teveel betaalde huur, dan kun je het geschil voorleggen aan de huurcommissie.

Doe je dit na zes maanden na ondertekening van het huurcontract, dan kun je alleen de teveel betaalde huur terugvragen vanaf het moment dat je de procedure in gang hebt gezet.

Sleutelgeld

Sleutelgeld is het vragen van geld voor ontvangst van de sleutel van de gehuurde woonruimte. Het vragen van sleutelgeld is niet toegestaan!