Huurverhoging

Een verhuurder mag de huur van een verhuurde woonruimte verhogen, mits hij of zij hierbij voldoet aan de wettelijke regels voor huurverhogingen.

In deze regels is onder meer het volgende opgenomen:

  • Een huurder dient schriftelijk op de hoogte gesteld te worden van de door de verhuurder voorgestelde huurverhoging.
  • De huurverhoging mag nooit meer bedragen dan het wettelijk vastgestelde maximale percentage. Het wettelijk toegestane maximale percentage wordt ieder jaar opnieuw bepaald. Kijk voor meer officiële informatie over huurwoningen en huurprijzen op de website van de Rijksoverheid.
  • De verhuurder moet de voorgestelde huurverhoging ten minste twee maanden voor de datum waarop de nieuwe huurprijs ingaat schriftelijk hebben medegedeeld aan de huurder.
  • In de schriftelijke mededeling van de huurverhoging moeten zowel de huidige als de nieuwe huurprijs vermeld worden. Ook moet hierbij aangegeven worden wat het precieze verhogingspercentage bedraagt.
  • De datum waarop de nieuwe huurprijs ingaat moet duidelijk vermeld staan.
  • Als huurder moet je altijd de gelegenheid krijgen om indien gewenst bezwaar te maken tegen de voorgestelde huurverhoging. In de brief moet daarom altijd vermeld staan binnen welke termijn je als huurder bezwaar kunt maken.

Bezwaarschrift indienen

Wanneer je het niet eens bent met een voorgestelde huurverhoging, dan kun je dit bij je verhuurder kenbaar maken door binnen de bezwaartermijn bij hem of haar een bezwaarschrift in te dienen. Je huisbaas moet vervolgens aangeven wel of geen gehoor te geven aan je bezwaar.

Besluit de verhuurder niet tegemoet te komen aan je bezwaar, dan kan zij de huurverhoging alsnog via de rechtbank afdwingen. Gedurende dit proces mag een verhuurder jou als huurder niet uit de woning zetten.

Meer informatie over huurverhogingen en bezwaarformulieren om een huurverhoging mee aan te vechten kun je vinden op de website van de huurcommissie.