Wat is voor u de beste keuze?

Wel of geen rechtsbijstandverzekering voor uw bedrijf? Wat voor uw situatie de beste keuze is kan niet zomaar met een simpel “ja” of “nee” beantwoord worden.

Advies is maatwerk

Iedere onderneming is uniek en een goed advies dient te allen tijde maatwerk te zijn. U doet er dan ook verstandig aan om u bij het maken van een keuze goed en objectief te laten adviseren door een onafhankelijke adviseur.

Desondanks kunt u zelf vooraf al rekening houden met een aantal zaken. Want hoewel de verschillende verzekeringen en verzekeringsmaatschappijen uiteenlopende producten aanbieden, gelden de volgende vuistregels voor vrijwel alle rechtsbijstandverzekeringen:

  • Let altijd op de dekking die een bepaalde rechtsbijstandverzekering biedt. Een verzekering met “volledige dekking” is zelden echt volledig en uitsluitingen komen dan ook vaak voor.
  • Aanbieders van rechtsbijstandverzekeringen werken vaak met modules die ieder voor een bepaald gebied dekking bieden. Ga in dat geval nauwkeurig voor uzelf na wat uw behoeften zijn en wat niet. Op die manier voorkomt u dat u uzelf per ongeluk op bepaalde gebieden onderverzekerd of juist premie betaalt voor een dekking die u helemaal niet nodig hebt.
  • Er zijn bepaalde geschillen waarvoor u sowieso geen rechtsbijstandverzekering kunt afsluiten. Zaken die betrekking hebben op algemene regels die opgesteld zijn door de overheid, intellectuele eigendommen en strafzaken waarbij er sprake is van molest of opzet worden niet verzekerd. Dit geldt ook voor conflicten die gerelateerd zijn aan de interne organisatie van uw bedrijf, zoals bijvoorbeeld een geschil tussen u als eigenaar en een mede-eigenaar. (NB: Conflicten met betrekking tot vergunningen en geschillen tussen bedrijfseigenaren en werknemers worden doorgaans niet door verzekeraars uitgesloten.)
  • Voor geschillen die zijn ontstaan voordat u uw rechtsbijstandverzekering afsloot (zogenaamde lopende zaken) zullen verzekeraars geen dekking bieden. (NB: Voor verkeersrechtsbijstandverzekeringen geldt deze uitsluiting doorgaans niet.)
  • De vergoeding van kosten voor juridische ondersteuning is meestal niet onbeperkt. Veel verzekeraars hanteren bijvoorbeeld een maximum van 30.000 euro voor het inhuren van externe juristen, advocaten en/of andere specialisten. Kosten die boven het maximumbedrag uitkomen komen dan alsnog voor uw eigen rekening.
  • U heeft niet altijd direct zelf in de hand welke jurist of advocaat uw zaak in behandeling neemt. Omdat rechtsbijstandverzekeraars graag zo lang mogelijk zelf de controle over een zaak willen behouden, zal uw dossier meestal in de eerste instantie ondergebracht worden bij een jurist die bij de verzekeraar in dienst is. Veel juristen die werkzaam zijn bij verzekeringsmaatschappijen hebben echter niet de bevoegdheid om daadwerkelijk te procederen bij een rechtbank. Wanneer er uiteindelijk wordt besloten om een geschil daadwerkelijk voor de rechter te brengen worden daarvoor meestal externe advocaten ingehuurd. (NB: veel verzekeraars bieden de verzekerde dan wel de mogelijkheid om zelf de externe advocaat (of advocaten) te kiezen.)