Rechtsbijstandverzekering vergelijken: de bekendste vakbonden

De wijze waarop rechtsbijstandverzekeringen worden aangeboden, kan per vakbond sterk verschillen. Zo biedt de ene vakbond een aanvullende (gezins)rechtsbijstandverzekering via een externe verzekeraar aan, terwijl een andere vakbond er voor kiest om dekking van rechtshulp en juridisch advies onder te brengen bij een overkoepelende vakcentrale.

Uw huidige (vakbonds)rechtsbijstandverzekering vergelijken met de verzekeringen van andere vakbonden? Hieronder de bekendste vakbonden naast elkaar:

  • CNV
  • AbvaKabo en FNV

CNV

Vakbonden die aangesloten zijn bij Vakcentrale CNV bieden geen aanvullende rechtsbijstandverzekering aan. In plaats daarvan heeft men ervoor gekozen om bij het lidmaatschap van CNV een uitgebreidere rechtsbijstandverzekering aan te bieden die zich niet alleen beperkt tot conflicten op het gebied van werk en inkomen. Per 1 januari 2014 zijn CNV Dienstenbond, CNV Onderwijs, CNV Publieke Zaak en CNV Vakmensen voor rechtsbijstand bij privékwesties een samenwerking aangegaan met Stichting Achmea Rechtsbijstand.

In tegenstelling tot veel andere vakbonden wordt de rechtsbijstand bij CNV-bonden direct door een eigen verzekeringsmaatschappij uitgevoerd. Rechtsbijstandverzekeringen die via deze Onderlinge Verzekeringsmaatschappij worden afgesloten bieden ook direct dekking voor gezinsleden zonder eigen inkomen.

Let op: Gezinsleden die via werk of uitkering wel over een eigen inkomen beschikken moeten zelf lid worden van een CNV-vakbond om aanspraak te kunnen maken op de dekking van deze rechtsbijstandverzekering.

Hoewel de rechtsbijstandverzekering van de CNV vakbonden duidelijk voordelen biedt, zijn er zeker ook nadelen. Zo is de maximale vergoeding aan interne dan wel externe kosten per zaak vastgesteld op Eur. 8.000,-, hetgeen aanzienlijk minder is dan bij andere verzekeraars.

Bij geen enkele andere rechtsbijstandverzekering is er sprake van een maximering van de interne kosten. Voor wat betreft de vergoeding van externe kosten blijkt dat alle andere verzekeraars Eur. 12.500,- of meer aan rechtshulp dekken.

AbvaKabo en FNV

Bij zowel AbvaKabo als bij FNV Bondgenoten kunnen leden een aanvullende rechtsbijstandverzekering afsluiten. In beide gevallen worden deze aanvullende verzekeringen via de vakbond ondergebracht bij Proteq. De feitelijke uitvoering van de rechtsbijstand komt vervolgens voor rekening van DAS.

Leden die via AbvaKabo danwel FNV kiezen voor het basispakket van de aanvullende rechtsbijstandverzekering kunnen rekenen op dekking voor zaken op het gebied van verkeer, evenals huur- en consumentenzaken. Daarnaast kunnen de vakbondsleden een aanvullende verzekeringsmodule voor huiseigenaren afsluiten.

Hiermee is rechtshulp en juridisch advies op het gebied van bezit, koop en verkoop van een eigen woning gedekt. De samenstelling van het gezin speelt geen rol bij het bepalen van de hoogte van de premie.