Werkuren

Met betrekking tot werkuren gelden diverse rechten en plichten. Zo mag een werkgever niet zomaar het aantal werkuren die in je contract zijn vastgelegd verminderen.

Vakantie-uren bij beëindigen contract

Je mag, ook bij beëindiging van het contract, je openstaande vakantie-uren vorderen. Ook na beëindiging van het dienstverband kun je nog aanspraak maken op niet-uitbetaalde vakantie-uren.

Nul-uren contract

Als je een 0-urencontract hebt en je hebt met je werkgever afgesproken om op een bepaalde dag te komen werken, dan heb je die dag ten minste recht op drie uur salaris.

Bijvoorbeeld: jij hebt met je werkgever op maandag afgesproken dat je op woensdag een dag komt werken. Wanneer je op woensdag echter aankomt op de zaak, blijkt er die dag (in tegenstelling tot waarvoor je was opgeroepen) vrijwel geen werk voor je te zijn. Na een krap uurtje bezig te zijn geweest is het werk gedaan en wordt je weer naar huis gestuurd. In dit geval heb je toch recht op ten minste drie uur salaris, ongeacht het feit dat je maar een uur hebt gewerkt.

Mijn werkgever wil mijn uren verminderen

Een werkgever mag niet zomaar het aantal uren verminderen! Wanneer je uren zijn vastgelegd in je contract, dan dient je werkgever zich hieraan te houden. Uiteraard staat het jou en je werkgever vrij om in overleg tot een oplossing te komen waar zowel jij als je werkgever mee akkoord kunnen gaan. Een werkgever mag je uren alleen eenzijdig verminderen als hij of zij deze urenvermindering voor eigen rekening neemt.

NB: Ben je in dienst op basis van een 0-urencontract maar heb je gedurende de laatste drie maanden consequent op dezelfde dagen en dezelfde uren gewerkt? Ook dan mag een werkgever niet zomaar je uren verminderen.

Geen werk via uitzendbureau

Als je via een uitzendbureau werkt, is het mogelijk dat het bedrijf waar je werkt je niet meer wilt inhuren. Dit kan mits deze mogelijkheid schriftelijk is opgenomen in de overeenkomst die je met het uitzendbureau hebt gesloten. Deze bedongen optie vervalt echter wanneer je voor een periode van meer dan 26 weken voor hetzelfde bedrijf hebt gewerkt.