Personenvennootschappen

Als u samen met anderen een bedrijf wilt beginnen, kunt u kiezen uit verschillende personenvennootschappen.  Zo kunt u als bedrijfsvorm kiezen voor een ‘vennootschap onder firma’ (vof), commanditaire vennootschap (cv), of maatschap.

Vennootschap onder firma

De vennoten van de vof brengen allen iets in. Dit kan bijvoorbeeld geld, arbeid of goederen zijn. Het is hierbij niet nodig om een minimumkapitaal te hebben. Bij een vof is iedere vennoot zelfstandig ondernemer en betaalt inkomstenbelasting over zijn of haar eigen winst. Ook hebben de vennoten recht op aftrekposten en vrijstellingen, zoals fiscale oudedagsvoorziening, investeringsaftrek en ondernemersaftrek.

Een vof oprichten

Een vof dient zich in te schrijven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). Daarnaast kan het verstandig zijn om ook een vennootschapscontract op te stellen met afspraken over inbreng, bevoegdheden en winstverdeling. Door een contract op te stellen, weten de vennoten precies waar zij aan toe zijn.

Aansprakelijkheid

Als vennoot van een vof bent u persoonlijk (met uw privévermogen) aansprakelijk voor eventuele schulden van de onderneming. Dit geldt ook als een andere vennoot verantwoordelijk is voor de betreffende schulden. Als uw vennoot privéschulden heeft, kunnen schuldeisers echter geen aanspraak maken op het zakelijk vermogen van de vof of úw privévermogen.

Maatschap

Als u onder een gemeenschappelijke naam wilt samenwerken met andere zelfstandige ondernemers, kunt u kiezen voor een maatschap. Partners worden ook wel ‘maten’ genoemd. Kenmerkend voor een maatschap is dat de partners de winst delen en tevens iets inbrengen. Dit kan bijvoorbeeld geld, arbeid of goederen zijn.

Een maatschap oprichten

Een maatschap dient in de meeste gevallen ingeschreven te worden in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Het is verstandig om ook een maatschapscontract op te stellen waarin afspraken over inbreng, bevoegdheden en winstverdeling tussen de partners worden vastgelegd. Door een contract op te stellen weten de partners precies waar ze aan toe zijn.

Aansprakelijkheid

Als partner binnen een maatschap gaat u alleen verplichtingen voor uzelf aan. Voor eventuele schulden die u maakt bent u ook (met uw privévermogen) aansprakelijk. U bent dus niet persoonlijk verantwoordelijk voor eventuele schulden die uw partners maken, tenzij er andere afspraken zijn gemaakt in het maatschapscontract of als het een gezamenlijk besloten handeling betreft.

Commanditaire vennootschap (cv)

Een commanditaire vennootschap kunt u zien als een bijzondere vorm van een vof. Deze rechtsvorm wordt gebruikt voor een vennootschap waarbij er sprake is van twee verschillende typen vennoten: beherende en stille vennoten. De stille vennoten zijn slechts geldschieter en zijn alleen financieel betrokken.

Een commanditaire vennootschap oprichten

Een commanditaire vennootschap moet worden ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Van de stille vennoten hoeft echter alleen het aantal vennoten en wat zij inbrengen vermeld te worden.

Aansprakelijkheid

Als beherend vennoot van een cv bent u persoonlijk (met uw privévermogen) aansprakelijk voor eventuele schulden van de onderneming. Uw stille vennoot kan echter alleen zijn investering kwijtraken. Indien een stille vennoot zich in de praktijk gedraagt als beherend vennoot, is deze wél persoonlijk aansprakelijk (met zijn of haar privévermogen) voor eventuele schulden van de onderneming.