Iedereen recht op rechtsbijstand

In Nederland geldt het principe dat rechtsbijstand toegankelijk moet zijn voor iedereen. De hoogte van het inkomen en/of het eigen vermogen mag hierbij nooit een belemmering zijn.

Wie zelf niet in staat is om goede juridische hulp (bijvoorbeeld een advocaat) te bekostigen, kan aanspraak maken op de gesubsidieerde rechtsbijstand.

Vergoeding vanuit de overheid

In het geval van gesubsidieerde rechtsbijstand wordt een groot deel van de kosten voor bijvoorbeeld een advocaat of een conflictbemiddelaar (mediator) door de overheid vergoed. Deze financiering van juridische kosten door de overheid wordt ook wel “toevoeging” genoemd.

De overheid vergoed niet alle kosten: u betaalt in alle gevallen ook een eigen bijdrage. Welk bedrag er precies voor uw eigen rekening komt is afhankelijk van uw inkomen en eigen vermogen. Hoe meer u verdient en hoe groter het eigen vermogen is waarover u beschikt, hoe hoger de eigen bijdrage zal zijn.

Raad voor Rechtsbijstand

De Raad voor Rechtsbijstand is de instantie waarbij uw verzoek om gesubsidieerde rechtsbijstand wordt ingediend. Het is dan ook de Raad voor Rechtsbijstand die uiteindelijk bepaalt of u daadwerkelijk recht hebt op steun van de overheid. Ook bepaalt de Raad op hoeveel subsidie u aanspraak kunt maken.