Onderzoek burenruzies 2018

Burenruzie onderzoek 2018: Bonje met de buren

Het succes van de Rijdende Rechter bewijst het al jaren; burenruzies komen veel voor. Burenruzies lijken de laatste jaren echter steeds serieuzere vormen aan te nemen. Dit geldt zeker in de Randstad, waar de bevolking dichter op elkaar leeft. Om de aard en omvang van burenruzies in Nederland in kaart te brengen, deed het Rechtsbijstandverzekering Informatie Centrum de afgelopen drie maanden onderzoek naar burenruzies.

In totaal werden er 1800 Nederlandse huishoudens ondervraagd.

Hoe vaak komt burenruzie voor in Nederland?

Onder de respondenten heeft 21,2% aangegeven, wel eens ruzie te hebben gehad met de buren. Dit is bij net iets meer dan 1 op de 5 Nederlanders.

Inwoners van de Randstad, met name uit de provincies Zuid-Holland (26%) en Noord-Holland (25%), hebben het vaak aan de stok met de buren. In dunbevolkte provincies komen burenruzies bijna niet voor. Zo heeft ‘slechts’ een op de tien Zeeuwen wel eens ruzie met de buren gehad.

Opmerkelijk is het onderscheid dat gemaakt kan worden op basis van het besturingssysteem.

Apple gebruikers hadden aanzienlijk minder vaak een burenruzie meegemaakt dan Windows gebruikers (Apple 17,1% en Windows 29,9%).

In welke provincies vinden er veel burenruzies plaats?

In geen enkele provincie is het percentage mensen dat wel eens een burenruzie heeft gehad lager dan 10%. De top drie provincies met de meeste burenruzies bestaat uit Flevoland (29%), Zuid-Holland (26%) en Noord-Holland (25%). De drie provincies met de minste burenruzies zijn Zeeland (10%), Friesland(13%) en Drenthe/Overijssel (15%).

Onderzoek Rechtsbijstandverzekering.com

Wat zijn de oorzaken van burenruzie?

Bonje met de buren ontstaat in ruim een kwart van de situaties (26%) door geluidsoverlast door muziek. Nog eens 6% gaf aan dat andere typen geluidsoverlast, zoals schreeuwen en slaan met de deuren, een reden tot ruzie was.

Daarnaast zijn kinderen vaak (17%) een bron van overlast. Huisdieren zorgen ook voor veel onenigheid tussen buren. 13% van de burenruzies vindt plaats vanwege de huisdieren.

Naast de benoemde oorzaken zijn er nog meer opvallende (herkenbare) oorzaken van ruzie. Hier gaat het onder andere om geuroverlast, barbecue rook, verbouwingen, overhangend groen en disputen over eigendom van grond.