Nationale-Nederlanden Rechtsbijstandverzekering

Nationale-Nederlanden is een onderdeel van de ING Groep. SRK is de uitvoerende instantie voor de rechtsbijstandverzekeringen van Nationale-Nederlanden.

Binnen het ZekerheidsPakket Particulieren (ZPP) kunnen de modules Recht en Plicht, Inkomen, Wonen, Vrije Tijd en Vervoer worden gekozen. Ook dekking voor mediation bij echtscheidingen en de eventuele gevolgen daarvan, is mogelijk. Betalen in maandelijkse termijnen is mogelijk. Nationale-Nederlanden biedt echter een korting bij betalen per kwartaal of per jaar van respectievelijk 1,5% en 3%.