Aansprakelijkheid ouders

Als ouder bent u verantwoordelijk voor uw kinderen. Dit betekent ook dat u de verantwoordelijkheid draagt voor de daden van uw kinderen en de eventuele gevolgen daarvan: als ouder kunt u dus aansprakelijk gesteld worden.

Maar kinderen worden groot en er komt een moment dat u als niet langer verantwoordelijk bent en dus ook niet meer aansprakelijk gesteld kunt worden. Op welk moment eindigt juridisch gezien uw verantwoordelijkheid? Wanneer kunt u als ouder niet langer aansprakelijk gesteld worden voor de daden van uw kind?


Eigen verantwoordelijkheid per leeftijdscategorie

Hoe ouder uw kind wordt, hoe groter zijn of haar eigen verantwoordelijkheid wordt. Dit is per leeftijd uitgewerkt:

Kinderen van 0 tot 14 jaar

Ouders van kinderen tot 14 jaar zijn altijd volledig verantwoordelijk voor de gevolgen van handelingen van hun kinderen. Daarmee kunnen ouders dus ook volledig aansprakelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt door hun kinderen. Let op: deze leeftijdscategorie betreft kinderen tot 14 jaar; oftewel kinderen tot en met 13 jaar.

Kinderen tot en met 15 jaar

Bij kinderen van 14 en 15 jaar, dragen zowel de kinderen als de ouders verantwoordelijkheid. Dit wil zeggen dat kinderen en ouders beiden aansprakelijk gesteld kunnen worden voor schade veroorzaakt door het kind.

Kinderen tot en met 17 jaar

Bij kinderen van 16 en 17 jaar, zijn de ouders slechts in de tweede plaats verantwoordelijk. Kinderen zijn in deze leeftijdscategorie zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van hun daden en kunnen dus ook zelf aansprakelijk gesteld worden.

Kinderen vanaf 18 jaar

Vanaf het moment dat uw kind 18 jaar wordt, is hij of zij officieel meerderjarig. Dit betekent dat uw kind vanaf dat moment ook volledige verantwoordelijkheid draagt voor de gevolgen van zijn of haar daden. Voor schade of schulden veroorzaakt door een kind van 18 jaar of ouder kunnen de ouders niet langer aansprakelijk gesteld worden.

Let op: Ondanks dat u als ouder niet langer verantwoordelijk bent voor de schade en schulden van uw meerderjarige kind, bent u wel verplicht om uw kind financieel te ondersteunen in het levensonderhoud tot het moment dat hij of zij officieel volwassen is. Deze verplichting is dus van toepassing zolang uw kind nog geen 21 jaar is.

Een ongeluk zit overigens in een klein hoekje en daarom is het goed om ook naar een aansprakelijkheidsverzekering te kijken.